Browsing Archives

פצחן

פַּצחָן – האקר, נכנס בלי רשות למחשב של מישהו אחר

השורש: פ.צ.ח

שם הפועל: לְפַצֵח

שם הפעולה: פִּיצוּחַ

מפצחים חידה, המשטרה מפצחת מקרי פשע, מפצחים תַעֲלוּמָה קשה להבנה, מפצחים אגוזים, מפצחים גרעינים.

צ'ייקובסקי כתב את היצירה: מַפְצֵח הָאגוזים.

 

הערך פצחן נמצא בידיעות: 28.06.1703.04.18, 08.03.20, 17.06.20, 28.10.20, 03.12.20, 12.10.21, 14.10.21, 01.11.21, 19.11.21, 03.01.22, 21.03.22, 19.12.23

 

פצע

פֶּצַע – פגיעה חיצונית באיבר בגוף

השורש: פ.צ.ע

פֶצַע פָּתוח, פצע דַלַקְתִי, פצע מְדַמֵם

שם הפועל בבניין קל: לִפְצוֹעַ

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיפָּצַע

עבר בבניין נפעל: נִפְצַע

שם תואר: פָּצוּעַ

פָּצוּעַ קל, פָּצוּעַ בינוני, פָּצוּעַ קשה, פָּצוּעַ אָנוּש (במצב קריטי)

פִּצְעֵי בַּגְרוּת, פִּצְעֵי לַחַץ, פִּצְעֵי קוֹר

החובש חובש את הפצעים של הפצוע.

אחרי שהפצע מִתְרַפֵּא ומַגְלִיד נשארת לפעמים צַלֶקֶת (סימן על העור). גם אירוע טראומטי משאיר צלקות בנשמה.

 

הערך פצע נמצא בידיעות:

 06.11.1731.01.1805.02.1815.02.1815.05.1821.05.1805.06.18,

 07.06.1804.07.18, 01.08.1809.08.1804.10.1828.10.1812.11.1820.11.1802.12.18, 17.12.1831.12.1831.01.1918.03.1925.03.1929.04.1906.05.1903.07.19,

 08.07.1908.07.19, 25.07.19, 29.07.19, 05.08.19, 06.08.19, 10.10.19, 29.10.19, 18.11.19, 12.01.202.12.19, 06.02.20, 09.02.20, 04.06.20, 05.08.20, 06.08.20, 16.09.20, 15.10.20, 03.11.20, 04.03.21, 04.05.21, 06.05.21, 06.05.21, 09.05.21, 11.05.21, 12.05.21, 12.05.21, 13.05.21, 19.05.21, 23.05.21, 21.06.21, 28.07.21, 14.09.21, 26.10.21, 26.10.21, 21.11.21, 06.12.21, 21.12.21, 03.03.22, 21.03.22, 23.03.22, 03.04.22, 07.07.22, 13.07.22, 20.07.22, 08.08.22, 14.10.23, 15.10.23, 18.10.23, 21.10.23, 22.10.23, 22.10.23, 06.11.23, 09.11.23, 20.11.23, 30.11.23, 03.12.23, 03.12.23, 24.12.23, 04.01.24, 07.01.24, 09.01.24, 10.01.24, 10.01.24, 15.01.24, 30.01.24, 07.02.24, 15.02.24, 25.02.24, 13.03.24, 24.03.24, 07.04.24, 14.04.24

 

 

 

 

 

 

פצצה

פְּצָצָה – Bomb

השורש: פ.צ.ץ

שמות פועל:

לְפוֹצֵץ

לְהַפצִיץ

לְהִתפּוֹצֵץ

זורקים פצצה, יורים פצצה והיא מתפוצצת.

 

דוגמאות:

הַפְּצָצָה הִתפּוֹצְצָה בשטח פתוח.

למה לא הִפצִיצוּ את אושוויץ מהאוויר ?!

בלשון הדיבור:

הוא זרק פצצה לחדר כשהודיע שהוא מתפטר.

היא "פצצה". יש לה גוף יפה!

אתמול התפוצצנו מצחוק.

כששמעתי את הדברים התפוצצתי מכעס.

אכלנו כל כך הרבה. אני מפוצץ.

 

הערך פצצה נמצא בידיעות: 23.08.16, 05.09.1617.01.1719.01.1704.04.1723.11.1704.01.1809.05.1804.07.18, 06.08.20, 13.05.21, 25.05.21, 07.11.21, 09.11.21, 18.04.24