Browsing Archives

פלא

פֶּלֶא – נס, מעשה יוצא מהרגיל שקשה לאדם להאמין שהוא יכול לקרות

פִּלאֵי פְּלָאִים – פלא גדול

ילד פֶּלֶא – מוצרט, למשל

סיר פלא – סיר עם חור במרכזו. אופים בו עוגות

באוֹרַח פלא – בְנֵס, בניגוד להיגיון ולציפיות

 

הערך פלא נמצא בידיעות: 02.01.1819.03.18

 

פלט

פֶלֶט – נייר שהמחשב מוציא ומדפיס ובו המידע שביקשנו

השורש: פ.ל.ט

שם הפועל: לִפלוֹט – להוציא החוצה

שם הפעולה: פליטה

מִפְלָט – מקום שבורחים אליו מפני סכנה

מַפְלֵט – כפתור בתא הטייס שהטייס לוחץ עליו בשעת סכנה כדי להיפלט מהמטוס ולהציל את עצמו

פְלִיטַת פה – דבר שאומרים בלי להתכוון ומצטערים עליו אחר כך

פולטים שטות מהפה.

התינוק פולט מעט חלב אחרי האוכל.פולטים כדור מהרובה בטעות

 

דומאות:

אין מפלט מהחום ומהשמש בקיץ!

הייתה לראש הממשלה פליטת פה. העיתונאים הקליטו אותו.

הוא נהרג מפליטת כדור.

 

הערך פלט נמצא בידיעות: 

14.09.1628.11.1708.10.18, 02.12.19, 10.08.21, 02.11.21, 31.07.22, 10.08.22

 

פלי"ם

פלי"ם – פלמ"ח+ים.      קוראים: פַּלְיָ"ם.

הפלי"ם היה המחלקה הימית של הארגון הצבאי, "הפלמ"ח".

הפלי"ם פעל בשנים 1948-1943.

תפקידיו העיקריים:

ליווי של אוניות המַעפִּילִים (העולים) בדרכן לארץ.

לחימה ימית נגד האוניות הבריטיות שניסו למנוע את כניסת המעפילים.

 

הערך פלי"ם נמצא בידיעות: 13.09.17

 

פלילי

פְלִילִי – קרימינלי, ראוי לעונש של בית משפט

חוק פְּלִילִי

עֲבֵרָה פְּלִילִית

עורך דין העוסק בפְלילים

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַפְלִיל – לגרום לכך שכולם ידעו שהאדם פעלו נגד החוק או הנורמה

 

הערך פלילי נמצא בידיעות: 

08.09.1619.11.1608.01.1730.11.1728.02.1828.06.1809.07.1812.12.1820.12.18,

07.03.1919.03.19, 04.08.19, 08.08.19, 17.12.19, 29.01.20, 07.05.20, 21.05.20, 12.01.21, 09.02.21, 07.04.21, 20.04.21, 04.05.21, 10.11.21, 19.11.21, 28.06.22, 04.01.25, 06.03.24

 

פלש

פָּלַש נכנס בכוח לשטח של מישהו אחר

השורש: פ.ל.ש

שם הפועל: לִפלוֹש

שם הפעולה: פְּלִישָה

דוגמאות:

הפלישה לצ'כוסלובקיה הייתה באוגוסט 1968.

הם פלשו לשטח ששייך לעירייה. העירייה הוציאה אותם משם.

 

הערך פלש נמצא בידיעות:

06.01.1806.06.19, 08.02.22, 13.02.22, 13.02.22, 17.02.22, 20.02.22, 21.02.22, 23.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 10.03.22, 22.03.22, 24.03.22, 10.05.22, 11.05.22, 15.05.22, 24.05.22, 04.07.22, 03.08.22, 02.11.23, 03.02.24, 25.02.24, 25.02.24 , 12.07.24