Browsing Archives

פירור

פֵּירוּר – חתיכה קטנטנה של לֶחם וכד', (בהרחבה) חֵלק קטן

לְפוֹרֵר – לרַסק לפירורים, (בהשאלה) להרוס (את החֶברה או את המשטר וכדומה)

לְהִתְפּוֹרֵר – להתחלק לפירורים, (בהשאלה) לְהֵיהָרֵס (חֶברה, משטר וכדומה)

 

הערך פירור נמצא בידיעות: 01.04.24

 

 

 

 

 

פירק

פֵּירֵק – לקח דבר שלם וחילק אותו לכמה חלקים 

השורש: פ.ר.ק

שם הפועל: לְפָרֵק

שם הפעולה: פֵּירוּק

שם הפועל בבניין קל: לפרוק

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְפָּרֵק

שם תואר: מְפוֹרָק

דוגמאות:

מפרקים נישואין, מפרקים משפחה. המשפחה מִתְפָּרֶקֶת. המשפחה מְפוֹרֶקֶת.

מפרקים שוּתָפוּת. השותפות מתפרקת.

מפרקים קואליציה.

מפרקים ממשלה.

מפרקים מגדל שבנינו מקוביות. המגדל מתפרק.

פֵּירוּק מִנֶשֶק – הפסקת השימוש בנֶשֶק

פוֹרְקִים סְחורה ממַשָׂאִית

פורְקים את הלב אצל הפסיכולוג

 

הערך פירק נמצא בידיעות: 18.10.1714.06.1802.01.19, 19.04.20, 21.01.21, 10.03.22, 02.11.23, 08.11.23, 16.12.23, 14.01.24, 27.01.24, 16.04.24, 16.04.24

 

פירש

פֵּירֵש – הסביר

השורש: פ.ר.ש

שם הפועל: לְפָרֵש

שם הפעולה: פֵּירוּש

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתפָרֵש

פַּרשָן – אדם שמסביר דברים שזקוקים להסבר, רש"י – פרשן התנ"ך

ברדיו ובטלוויזיה יש פרשן לענייני ערבים, פרשן כלכלי, פרשן מדיני, פרשן צבאי.

פַּרשָנוּת – הסבר לדבר שקשה להבינו

השם המְפוֹרָש: שם האלוהים

לומר דבר בִּמפוּרָש: לומר אותו בצורה מובנת וברורה, לא ברמז

 

הערך פירש נמצא בידיעות: 15.08.16, 25.01.20, 28.05.20, 13.07.20, 03.11.20, 04.11.20, 21.01.21, 06.06.21, 31.10.21, 02.11.23, 19.11.23, 23.11.23, 25.12.23, 03.01.24