Browsing Archives

פיגוע

פִּיגוּעַ – מעשה טרור, מעשה חבלה שנעשה כדי לפגוע בבני אדם

פיגוע טרור, פיגוע ירי, פיגוע המוני, מגה פיגוע

 

הערך פיגוע נמצא בידיעות: 31.07.1602.08.1621.08.1622.08.1610.10.1630.11.1630.11.16, 21.12.1609.01.1710.01.1710.01.1711.01.1711.01.1718.01.1722.01.17

19.03.1728.03.1729.03.17

30.03.1704.04.1704.04.17, 09.04.1724.05.1724.05.1725.05.1725.05.17

04.06.1705.06.17, 08.06.1718.06.17 19.06.1716.07.17, 16.07.1725.07.1720.08.1721.08.1722.08.1712.09.1702.10.1726.11.17, 26.11.1705.12.17, 12.12.17

25.12.1707.01.1817.01.1819.01.1806.02.1819.02.1822.02.1818.03.18,

 16.04.1824.04.1807.05.18,

03.06.1812.06.1814.06.1814.06.1808.10.1812.12.1817.12.1831.12.18,

 07.01.1909.01.1930.01.1918.03.19,

18.03.1919.03.1901.05.1907.05.1914.05.1903.07.19, 06.08.19, 07.08.19, 08.08.19, 10.10.19, 12.11.19, 12.01.20, 21.01.202.12.19, 06.02.20, 09.02.20, 28.07.20, 29.07.20, 03.01.21, 11.04.21, 03.05.21, 06.05.21, 12.09.21, 22.11.21, 19.12.21, 09.02.22, 28.03.22, 29.03.22, 31.03.22, 03.04.22, 03.04.22, 06.04.22, 01.05.22, 01.05.2203.05.22, 08.05.22, 09.05.22, 23.05.22, 25.05.22, 13.06.22, 14.06.22, 20.06.22, 21.06.22, 29.06.22, 10.07.22, 04.08.22, 06.11.23, 09.11.23, 30.11.23, 03.12.23, 27.12.23, 07.01.24, 30.01.24, 31.01.24, 01.02.24, 06.03.24, 07.03.24, 24.03.24, 14.04.24

 

 

 

 

פיגור

פִּיגוּר – התקדמות איטית יותר מִשֶל האחֵרים; ליקוי בִּמְנַת המִשׂכָּל

השורש: פגר

שם הפועל: לְפַגֵר

שם הפעולה: פִּיגוּר

פִּיגֵר בהתפתחות

פִּיגוּר שִׂכְלִי

פיגוּר בזמן, פיגור בלוּח הזמנים

ריבית פיגוּרים, קְנס פיגורים

 

הערך פיגור נמצא בידיעות: 17.06.22, 20.12.23