Browsing Archives

פינה

פִּינָה – עזב מקום והוציא ממנו את כל הדברים, העביר אנשים ממקום למקום בגלל סכנה

השורש: פ.נ.ה

שם הפועל: לְפַנוֹת

שם הפעולה: פִּינוּי

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתפַּנוֹת

מְפַנִים זמן, מְפַנִים מקום.

מְפַנִים דירה כשעוזבים אותה.

מְפַנִים שטח שהמדינה כבשה בזמן מלחמה.

מְפַנִים שטחים ויישובים בהסכם שלום.

אמבולנס מְפַנֶה חולים לבית חולים.

מְפַנִים זמן כדי לעשות דבר שרוצים לעשות.

מְפַנִים מוקשים משְׂדֵה מוקשים.

 

דוגמאות:

ישראל פינתה יישובים בסיני. פינוי יישובים הוא טראומה.

הם פינו את הדירה ביולי והדיירים החדשים נכנסו לדירה באותו יום.

האמבולנס פינה את הפצועים לבית החולים הקרוב.

המשטרה פינתה את דיירי הבניין שנשרף לבית מלון.

אם תגיע לארץ, אֲפַנֶה בוקר שלם כדי לבלות אתך.

אחרי שפרש מהעבודה הוא התפנה לטפל בנכדים.

המשטרה הודיעה כי יש חפץ חשוד והתושבים התפנו מהמקום במהירות ובשקט.

 

הערך פינה נמצא בידיעות:

 25.07.1631.07.1601.08.1606.10.1615.11.1622.11.1623.11.1604.12.16

07.12.1611.12.16

18.12.1618.12.1619.12.1609.01.1710.01.1724.01.1702.02.1705.02.17,

 02.04.1706.07.17

08.08.1717.09.1728.09.1701.10.17, 28.11.1730.11.1713.12.1710.01.1815.01.1818.01.1811.02.1813.02.18, 28.03.1805.06.1812.06.1809.08.1802.10.1808.10.1817.10.1814.01.19,

 28.01.1912.02.19

14.02.1927.05.1918.07.1923.07.19, 04.09.19, 10.10.19, 10.10.19, 28.10.19, 04.12.19, 09.01.20, 12.01.202.12.19, 06.02.20, 17.03.20, 04.06.20, 16.06.20, 21.07.20, 06.09.20, 11.10.20, 07.01.21, 11.01.21, 26.04.21, 10.05.21, 12.05.21, 12.05.21, 10.06.21, 16.08.21, 13.09.21, 14.11.21, 06.12.21, 21.12.21, 04.01.22, 25.01.22, 21.03.22, 03.04.22, 29.06.22, 20.07.22, 21.07.22, 08.08.22, 17.10.23, 18.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 26.10.23, 31.10.23, 01.11.23, 02.11.23, 09.11.23, 12.11.23, 14.11.23, 15.11.23, 25.12.23, 31.12.23, 01.01.24, 07.01.24, 03.02.24, 11.02.24, 12.02.24, 12.02.24, 18.02.24, 19.02.24, 18.04.24, 01.05.24, 03.05.24, 05.05.24, 07.05.24, 09.05.24, 03.06.24, 04.06.24, 30.06.25, 02.07.24, 14.07.24, 20.07.24

 

פינה (שם עצם)

פִּינָה – מפגָש של שני קירות או של שני רחובות או של קו ניצב וקו אופקי, a corner

(בהשאלה) מקום המיועד לעניין מסוים, כגון 'פינת חי', 'פינת אוכל' (בדירה; וגם הרהיטים המיועדים לכך), 'פינה בלב' (למישהו או למשהו)

תוכנית בשידור או מדור בעיתון לעניין מסוים או של אדם מסוים, כגון 'פינת לשון'

 

הערך פינה נמצא בידיעות: 10.04.24