Browsing Archives

פיתה

פִיתָה – משך מישהו לעשות משהו

השורש: פ.ת.ה

שם הפועל: לְפַתוֹת

שם הפעולה: פִּיתוּי

שם הפועל בבניין התפעל: הִתְפַּתָה

 

דוגמאות:

הנחש פיתה את חוה לאכול תפוח בגן עדן.

כשאני רואה עוגה, קשה לי לעמוד בפיתויואני אוכלת אותה גם כשאני בדיאטה.

הבחורה פיתתה אותו לשכב איתה…

אפשר לפתות אותך לבוא אתי מחר לסרט ולמסעדה?

קשה לפתות אותו לצאת לבלות בתקופת מבחנים.

 

הערך פיתה נמצא בידיעות: 12.01.17, 17.02.20, 10.12.23