Browsing Archives

פיצוחים

פִּיצוּחִים – אֱגוֹזים, גרעינים, בוטנים

השורש: פ.צ.ח

שם הפועל: לְפַצֵחַ

שם הפעולה: פִּיצוּחַ

לאגוזים, לגרעינים ולבוטנים יש קליפה קשה שאותה צריך לְפַצֵחַ – לשבור.

צ'יקובסקי כתב את היצירה: 'מַפְצֵחַ האגוזים'.

מְפַצחים חִידָה קָשָה.

פּוֹצֵחַ פה  – מתחיל לדבר

פּוֹצֵחַ בשיר או בריקוד – מתחיל לשיר, מתחיל לרקוד

 

הערך פיצוחים נמצא בידיעות: 09.02.17
 

פיצוי

פִּיצוּי – כסף או משהו אחר שנותנים למישהו במקום נזק שנגרם לו, Compensation

רבים: פִּיצוּיִים

השורש: פ.צ.ה

שם הפועל: לְפַצוֹת

שם הפעולה: פִיצוּי

מְפַציִם את מישהו על משהו במשהו

ממשלת גרמניה שילמה פיצויים ליהודים שסבלו במלחמה.

פִּיצוּיֵי-פיטורים, פִּיצוּיֵי-פרישה – כסף שמקבל אדם שמסיים עבודה במקום עבודה 

דוגמאות:

ההורים נסעו לטיול בחו"ל ולא לקחו אתם את הילדים. הם הבטיחו לילדים שיקנו להם הרבה מתנות כפיצוי.

אף אחד לא יכול לפצות אותו על הצער.  

 

הערך פיצוי נמצא בידיעות: 15.11.1617.11.16, 30.11.1604.12.1606.12.1606.12.1619.12.1618.04.1712.06.17,

03.09.1807.05.19

 

פיצוץ

פִּיצוּץ, הִתפּוֹצצוּת –  Explosion

השורש: פ.צ.צ

שם הפועל בבניין פיעל: לְפוֹצֵץ

שם הפעולה בבניין פיעל: פִּיצוּץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתפּוֹצֵץ

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְפּוֹצְצוּת

דוגמאות:

פתאום שמענו פיצוץ. 

צה"ל פוצץ את מטען החבלה.

הפְּצָצָה התפוצצה בשטח פתוח. לא היו נפגעים.

ובסלנג:

התפוצצתי מצחוק, התפוצצתי מכעס.

לא היה מקום. המסעדה הייתה מפוּצֶצֶת באנשים. לא היה כיסא אחד ריק.

קניתי סיגריות בפִּיצוּצִיָה שליד הבית. היא פתוחה 24 שעות ביממה.

 

הערך פיצוץ נמצא בידיעות: 18.7.1604.04.1727.04.1716.08.1731.10.1714.11.1712.12.1718.12.1726.12.18,

25.03.19, 06.08.19, 07.08.19, 16.07.20, 05.08.20, 05.08.20, 06.08.20, 06.08.20, 15.02.21, 28.02.21, 05.08.21, 08.11.21, 02.01.22, 09.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 02.03.22, 03.03.22, 08.03.22, 14.03.22, 18.10.23, 01.11.23, 06.12.23, 07.12.23, 18.12.23, 27.12.23, 04.01.24, 09.01.24, 10.01.24, 23.01.24

 

 

 

 

 

 

 

פיצל

פִּיצֵל – חילק משהו לחלקים, חילק קבוצה לקבוצות מִשְנֶה קטנות

השורש: פ.צ.ל

שם הפועל: לְפַצֵל

שם הפעולה: פִּיצוּל

שם תואר: מְפוּצָל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְפַּצֵל

שם הפעולה: הִתְפַּצְלוּת

 

דוגמאות:

פקידים בבנק עובדים בשעות מפוצלות – בבוקר ואחר הצהריים.

עובדים מקבלים תוספות שכר על פיצול יום העבודה.

המורה ביקש מהתלמידים להתפצל לשתי קבוצות.

הכיתה הזו אינה מאוחדת. היא מפוצלת ויש מתח בין הקבוצות השונות.

 

הערך פיצל נמצא בידיעות: 31.12.19, 03.11.21