Browsing Archives

עמדה

עֶמדָה –  דעה עקרונית בנושא מסוים

               מקום שבו חיילים עומדים ושומרים

               מקום לעמוד בו

רבים: עֲמָדוֹת

סמיכות: עֶמדַת מחשב, עֶמדוֹת מחשב, עמדת תשלום

עֶמְדַת בִּידוּק – מקום שבו עומדים שומרים ואנשי ביטחון ובודקים את הגוף והחפצים של אדם הרוצה להיכנס למקום כדי לדעת שאין לו נשק או חומר נפץ 

דוגמאות:

העֶמדה שלו בנושא ברורה: הוא מתנגד!

בחדר מחשבים יש 20 עֲמָדוֹת מחשב ל-20 תלמידים.

בתערוכת הקומוניקציה היו 100 עמדות של חברות.

התפקיד הזה הוא עמדת מפתח בחברה. יש בו אחריות גדולה וקשר קבוע עם המנכ"ל.

המדריך בטיול לקח אותנו לעמדת תצפית שממנה רואים גם את החרמון וגם את הים.

צלצלתי לחברת האוטובוסים ושמעתי את ההודעה הבאה: מודיעין שלום. כל העמדות תפוסות. אנא המתן ותיענה לפי התור. תודה.

בשדה התעופה היו אנשים רבים והיה תור גדול בעמדות הבידוק הביטחוני.

לפני שיוצאים מהחניון יש לשלם בעמדות התשלום הנמצאות בקניון.

 

הערך עמדה נמצא בידיעות: 

07.12.1608.01.1725.04.1724.07.1701.10.1715.10.1710.11.1709.04.1812.07.18,

08.11.18, 22.01.1928.01.1929.05.19, 22.07.19, 18.12.19, 09.02.20, 16.06.20, 23.02.21, 07.04.21, 28.04.21, 05.05.21, 09.05.21, 17.06.21, 21.06.21, 04.11.21, 25.04.22, 30.06.22, 29.11.23, 03.01.24, 17.06.24