מילים ומושגים

רשת

רֶשֶת Net, Network, Chain

          אינטרנט (בעברית: מִרשֶתֶת)

רבים: רְשָתוֹת

סל רשת

רשת טלוויזיה: NBC, ABC  וכו'

רשת רדיו: רשת א', רשת ב', רשת ג'

רשת חנויות

רשת מסעדות

רשת פיצריות

רִשתוֹת הַשִיווּק – הסופרמרקטים

רְשָתוּת חברתיות – פייסבוק, טוויטר ואחרות

 

הערך רשת נמצא בידיעות: 14.08.16, 13.09.1625.10.1621.12.16 01.01.1702.01.1703.01.1712.01.1712.01.1725.05.17

16.07.1727.08.17, 04.09.1707.09.1726.11.1727.11.1728.11.1722.12.1707.01.1825.01.1828.01.18

04.02.1809.02.1808.03.1818.03.1820.03.1811.04.1806.05.1816.05.1822.05.1824.06.1803.09.1825.10.18,

08.11.1813.11.1821.11.1804.07.19, 22.07.19, 31.07.19, 25.09.19, 17.02.20, 20.02.20, 08.03.20, 24.03.20, 11.06.20, 13.07.20, 13.10.20