Browsing Archives

רעיה

רַעְיָה אישה, אשת איש, חברה, אהובה

בשיר השירים כתוב: הִנָך יפה רַעייָתִי.

המילים 'רעיה', 'רעייתי' הן מילים "גבוהות" יותר מהמילים: 'אישה', 'אשתי'.

רֵעַ – חבר

רֵעוּת – חברוּת

שם הפועל: לְהִתְרוֹעֵעַ – לפגוש אנשים, להיות עם אנשים

דוגמאות:

ראש הממשלה ורעייתו הגיעו לטקס.

הם לא הִתְרוֹעֲעוּ כמעט שנה.

הוא איש רֵעִים לְהִתְרוֹעֵעַ. מוצא שפה משותפת עם כל אדם.

 

הערך רעיה נמצא בידיעות:

27.09.16, 13.12.1622.12.1622.01.1705.02.1725.04.1707.05.1708.05.1712.06.17

 19.06.17, 16.07.1719.07.1730.08.17, 07.09.1717.09.1702.10.17, 07.11.1720.11.17, 22.01.1821.02.1827.02.18, 06.03.1819.03.1827.03.18, 24.04.1802.05.1815.05.1824.06.1827.06.1812.07.1806.08.1802.12.18

02.12.1803.12.1803.12.18, 27.12.18, 30.12.18, 22.01.19, 28.02.19, 12.03.1913.03.1924.03.1901.04.1902.04.1903.04.19, 05.06.1905.06.1917.06.19,

07.07.19, 08.08.19, 30.01.20, 04.02.20, 18.06.20, 18.06.20, 30.06.20, 17.09.20, 12.11.20, 22.11.20, 30.12.20, 13.01.21, 24.01.21, 06.02.21, 11.03.21, 20.04.21, 10.06.21, 11.11.21, 21.11.21, 02.12.21, 09.12.21, 10.01.22, 27.01.22, 01.02.22, 07.02.22, 07.03.22, 09.03.22, 10.03.22, 27.03.22, 27.04.22, 28.06.22, 17.01.24, 24.01.24, 06.03.24

 

רעל

רַעַל – Poison

השורש: ר.ע.ל

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרְעִיל

שם הפעולה: הַרְעָלָה

שם תואר: רָעִיל

חומר רעיל

הרעלת קיבה

נקי מרְעָלִים

מרעיל את האווירה

זהירות! רעל מסוכן!

רעל עכברים

בשפת הדיבור: מוּרְעָל על הצבא – אוהב מאוד מאוד להיות בצבא

 

הערך רעל נמצא בידיעות: 

30.11.1708.03.1819.03.1827.03.1812.05.19, 01.08.19, 25.01.20, 03.09.20, 18.01.21, 03.03.21, 14.06.22, 25.12.23

 

 

 

 

 

רעם

רַעַם – thunder, הרעש ששומעים בזמן הגשם

רבים: רְעָמִים

דוגמאות:

בחורף יש בְּרָקֵים וּרְעָמִים. 

קודם רואים את אור הבָּרָק ואחר כך שומעים את קול הרעם.

אתמול לא הצלחתי לישון בגלל הרעמים 

ביטוי:

כְרַעַם ביום בָּהִיר – משהו פתאומי ולא צפוי.

דוגמה:

המנהל הודיע שהוא עוזב את תפקידו. ההודעה התקבלה בחברה כרעם ביום בהיר.

 

הערך רעם נמצא בידיעות: 09.11.23, 16.12.23

רענן

רַעֲנָן – טרי, fresh, מלא מרץ

השורש: ר.ע.נ.ן

שם הפועל בבניין פִּיעל: לְרַעֲנֵן

שם הפעולה: רִעֲנוּן

שם הפעולה בבניין הִתְפָּעֵל: להִתְרַעֲנֵן

שם הפעולה: הִתְרַעֲנְנוּת

משקה מרענן, מקלחת מרעננת, מראה כענן

מרעננים את הזיכרון של מי שלא זוכר.

מרעננים את ההוראות כדי שהכול יהיה ברור.

 

הערך רענן נמצא בידיעות: 28.09.17, 18.07.21, 29.05.22

 

 

 

רעש אדמה

רַעַש אֲדָמָה, רְעִידַת אֲדָמָה – האדמה זזה בגלל כוחות הפועלים בתוך כדור הארץ.

מודדים את עוצמת רעש האדמה בסולם ריכטר.

 

הערך רעש אדמה נמצא בידיעות:

 27.10.16, 07.11.16, 14.11.16, 20.11.1622.11.16, 26.01.1714.02.1709.06.17, 18.07.1710.09.1712.11.17, 13.11.1715.11.1705.07.18, 08.07.18, 02.10.1812.03.19, 15.05.19, 07.07.19, 04.12.19, 06.02.20, 11.05.20, 16.06.20, 11.01.22, 23.01.22, 23.01.22, 07.02.22, 16.02.22, 29.06.22, 13.03.24