Browsing Archives

רעיה

רַעְיָה אישה, אשת איש, חברה, אהובה

בשיר השירים כתוב: הִנָך יפה רַעייָתִי.

המילים 'רעיה', 'רעייתי' הן מילים "גבוהות" יותר מהמילים: 'אישה', 'אשתי'.

רֵעַ – חבר

רֵעוּת – חברוּת

שם הפועל: לְהִתְרוֹעֵעַ – לפגוש אנשים, להיות עם אנשים

דוגמאות:

ראש הממשלה ורעייתו הגיעו לטקס.

הם לא הִתְרוֹעֲעוּ כמעט שנה.

הוא איש רֵעִים לְהִתְרוֹעֵעַ. מוצא שפה משותפת עם כל אדם.

 

הערך רעיה נמצא בידיעות:

27.09.16, 13.12.1622.12.1622.01.1705.02.1725.04.1707.05.1708.05.1712.06.17

 19.06.17, 16.07.1719.07.1730.08.17, 07.09.1717.09.1702.10.17, 07.11.1720.11.17, 22.01.1821.02.1827.02.18, 06.03.1819.03.1827.03.18, 24.04.1802.05.1815.05.1824.06.1827.06.1812.07.1806.08.1802.12.18

02.12.1803.12.1803.12.18, 27.12.18, 30.12.18, 22.01.19, 28.02.19, 12.03.1913.03.1924.03.1901.04.1902.04.1903.04.19, 05.06.1905.06.1917.06.19,

07.07.19, 08.08.19, 30.01.20, 04.02.20, 18.06.20, 18.06.20, 30.06.20, 17.09.20, 12.11.20, 22.11.20, 30.12.20, 13.01.21, 24.01.21, 06.02.21, 11.03.21, 20.04.21, 10.06.21, 11.11.21, 21.11.21, 02.12.21, 09.12.21, 10.01.22, 27.01.22, 01.02.22, 07.02.22, 07.03.22, 09.03.22, 10.03.22, 27.03.22, 27.04.22, 28.06.22, 17.01.24, 24.01.24, 06.03.24

 

רעיון

רַעְיוֹן (ז')–  מחשבה, דבר העולה על הדעת, Idea

רבים: רַעְיוֹנוֹת

 

 

הערך רעיון נמצא בידיעות:

 14.12.1631.01.1727.03.1707.05.1712.03.1808.04.1806.05.1816.11.1801.04.19,

03.07.1904.07.19, 09.02.20, 17.03.20, 26.05.20, 16.03.21, 28.10.21, 11.11.21, 21.07.22, 06.12.23, 19.03.24, 20.06.24, 23.06.24, 18.07.24