Browsing Archives

רך

רַך – לא קשה, עדין

ביצה רַכָּה   ההפך: ביצה קשה

גבינה רכה      ההפך: גבינה קשה

כריכה רכה של ספר

יד רכה – יחס טוב ומתחשב   ההפך: יד קשה

הגיל הרך – הגיל של ילדים קטנים

רך נולד – תינוק בימים הראשונים של החיים

נחיתה רכה – חזרה מהירה למציאות אחרי טיול או טיסה

 

הערך רך נמצא בידיעות: 14.09.16, 06.07.20