Browsing Archives

רגוע

רָגוּעַ – שלו, שקט, חסר דאגות

השורש: ר.ג.ע

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵירָגַע

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרְגִיעַ

שם הפעולה: הַרְגָעָה

תרופות הרגעה

שמות עצם: רוֹגַע, רְגִיעָה

 

דוגמאות:

הוא תמיד רגוע והיא תמיד דואגת.

הבעל לאשתו ההיסטרית: תֵירָגְעִי! הכול יהיה בסדר!

הסדרנים ניסו להרגיע את הרוחות באיצטדיון.

התינוק נרגע כשהוא שומע מוסיקה קלסית.

אני לא רגוע. אני דואג לו.

הרופא רשם לחולה תרופות הרגעה ואמר לו לקחת אותן לפני הניתוח.

אני לוקחת תרופת הרגעה לפני מבחן קשה.

כששמעתי את התוצאות של הבדיקות נרגעתי והרגעתי גם את בעלי.

אני כל כך כועסת. אני לא מצליחה להירגע.

 

 

הערך רגוע נמצא בידיעות: 02.01.1906.03.19, 06.01.22, 27.01.22, 19.02.24

 

רגיש

רָגִיש – סנסטיבי

רְגִישוּת – סנסטיביות

 

רַגשָן – אדם רָגִיש, סנסטייבי

השורש: ר.ג.ש

שם הפועל בבניין הִפעיל: לְהַרגִיש

שם הפעולה בבניין הִפעיל: הַרגָשָה

שם הפועל בבניין הִתפעל: להִתְרַגֵש

שם הפעולה בבניין הִתפעל: הִתְרַגְשוּת

שם עצם: רֶגֶש  רבים: רְגָשוֹת

 

 

הערך רגיש נמצא בידיעות: 27.11.1631.01.1707.11.1719.11.1705.08.19, 22.12.19, 14.01.22, 22.03.22

 

 

 

 

 

 

 

רגש

רֶגֶש (ז')   – תְחוּשָה, הרגשה 

רבים: רגשות

השורש: ר.ג.ש

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַרְגִיש

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַרְגָשָה

שם הפועל בבניין פיעל: לְרַגֵש

שם הפעולה בבניין פיעל: רִיגוּש

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְרַגֵש

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְרַגְשוּת

הווה בבניין נפעל: נִרְגָש

שם תואר: מְרַגֵש

לבני אדם יש רִגְשוֹת שִׂמחָה, רִגְשוֹת פַּחַד, רִגְשוֹת שִׂנְאָה, רִגְשוֹת אָשָם

בלי רגש, חסר רגש

רְגָשוֹת מְעוֹרָבִים

 

הערך רגש נמצא בידיעות:

 25.04.17, 03.09.1717.09.1728.12.1711.03.18, 10.05.1815.05.1821.05.1828.06.18,

05.07.1808.07.1810.07.1806.08.1807.08.1802.10.1804.10.1817.12.18,

 03.02.1902.04.19

04.04.1901.05.1915.05.1927.06.19, 04.07.19, 02.09.19, 06.02.20, 09.02.20, 01.09.20, 15.09.20, 02.06.21, 08.07.21, 12.07.21, 21.07.21, 02.08.21, 14.10.21, 25.10.21, 11.01.22, 18.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 03.05.22, 06.06.22, 14.07.22, 21.07.22, 16.11.23, 29.01.24, 31.01.24