Browsing Archives

רובנינגר דוד

 

דוד רובינגר

1924 – 2017

דוד רובינגר עם מצלמת הלייקה שלו (ויקיפדיה)

דוד רובינגר, מבכירי הצלמים וחתן פרס ישראל לתקשורת, הלך לעולמו בגיל 92.

רובינגר נולד בווינה שבאוסטריה בשנת 1924 ועלה ארצה בשנת 1939. הוא החל לצלם בשנת 1945 ומאז תיעד בצילומיו את האירועים הגדולים והרגעים הקטנים ואת המנהיגים במדינת ישראל.
אחד מתצלומיו המפורסמים ביותר הוא הצנחנים הבוכים בכותל המערבי במלחמת ששת הימים. רובינגר צילם גם את התמונה המפורסמת של ראש הממשלה גולדה מאיר שוטפת כלים במטבחון.
רובינגר השאיר אחריו שני ילדים, חמישה נכדים, חמישה נינים וחצי מיליון צילומים.

 

תצלום הצנחנים בכותל המערבי (ויקיפדיה)

רווחה

רְווָחָה נוחיות ויציבות כלכלית, שירותים סוציאליים, הרגשת הקלה

משרד הרְווָחָה – המשרד לשירותים חברתיים

חי בִּרְווָחָה – יש לו חיים טובים ונוחים בלי בעיות פרנסה

 

הערך רווחה נמצא בידיעות: 21.06.1619.12.16, 31.01.1726.07.1714.01.1806.02.18, 19.03.1820.03.1806.06.18,

03.09.1803.10.1812.11.1807.02.19, 08.08.19, 07.10.19, 06.01.20, 21.01.20, 25.03.20, 30.06.20, 07.07.20, 23.07.20, 25.02.21, 08.04.21, 15.06.21, 31.08.21

 

רווק

רַווָק  לא נָשׂוּי

רַווָקָה – אישה לא נְשׂוּאָה

רבים: רַווָקִים רַווָקוֹת

דוגמאות:

מה המצב המשפחתי שלו: רווק? נשוי? גרוש? אלמן?

בתל אביב חיים רווקים ורווקות רבים.

 

הערך רווק נמצא בידיעות: 28.11.1714.02.1830.07.1802.11.18, 20.11.1805.02.1907.03.1901.07.19, 24.02.20, 03.08.20, 16.12.20, 10.02.21

 

רוח

רוּחַ – תנועת אוויר

נפש

המופשט בעולם

רוּחָנִי – שייך לנפש, לא גשמי, לא חומרי

רוּחָנִיוּת – חיי הרוח, קשר לערכים רוחניים ולא גשמיים

איש רוח – הומניסט

מדעי הרוח – הומניסטיקה

קוֹצֶר רוח – חוסר סבלנות

קוֹרַת רוּח – נחת, סיפוק

מוֹרַת רוח – כעס, אכזבה, ביקורת

 

הערך רוח נמצא בידיעות: 30.10.1620.02.1828.06.1827.12.18, 06.07.20, 06.07.20, 13.07.20, 23.05.21, 06.07.21, 21.07.21, 28.07.21