Browsing Archives

רבין יצחק

יצחק רבין

יצחק רבין ויקיפדיה

1922 – 1995

מתוך "שער למתחיל" גיליון 1564

ט' בחשוון תש"ע, 27 באוקטובר 2009

המדור: לזכרו, עמוד 7

יצחק רבין-ציוני דרך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קישורים נוספים:

לזכרו (הכתבה במלואה)

להשאיר עולם טוב יותר

כאן הבית שלכם

רבץ

רָבַץ – שכב כמו בעל חיים, יש במקום זמן רב, לחץ העיק

שם הפועל: לִרְבּוֹץ

שם הפעולה: רְבִיצָה

אריה רובץ

אדם רובץ על ספה מול הטלוויזיה

משהו רובץ על הלב

 

הערך רבץ נמצא בידיעות: 09.12.17