Browsing Archives

רדף

רָדַף – רץ אחרי מישהו כדי לתפוס אותו, להשיג אותו או להזיק לו.

השורש: ר.ד.ף

שם הפועל: לִרְדוֹף

שם הפעולה: רְדִיפָה

שם עצם: מִרְדָף

רודפים אחרי הזמן, אחרי ההצלחה, אחרי הכסף

המשטרה רודפת אחרי גנבים.

חיילים רודפים אחרי מחבלים.

בחור רודף אחרי בחורה כדי שתהיה אשתו…

בפסיכולוגיה: תַסְבִּּיך רדיפה

מילים נִרְדָפוֹת: סינונימים

 

הערך רדף נמצא בידיעות: 05.12.1715.01.1830.04.1920.06.19, 11.01.21, 09.02.21, 07.02.24, 26.02.24, 16.07.24