Browsing Archives

רשמי

רִשְמִי – official

מטעם המדינה, השלטון, העירייה, ארגון

שם עצם: רִשמִיוּת

הודעה רשמית

באופן רשמי

לבוש רשמי

נוסח רשמי

מכתב רשמי

דיבור רשמי – דיבור לא פמיליארי

דוגמאות:

השר הודיע לי אתמול כי קיבלתי את התפקיד שרציתי. הוא אמר לי לא לספר על כך לחברים ולחכות עשתצא הודעה רשמית של דובר המשרד.

הם גרים יחד כבר שלוש שנים אבל הם לא נשואים באופן רשמי.

הודיעו לה אתמול באופן רשמי שהיא מפוטרת.

 

הערך רשמי נמצא בידיעות:

 25.07.16, 27.07.16,  27.11.1611.01.1718.01.17, 19.03.17, 29.03.1704.04.1728.04.17

07.05.17, 12.06.17, 28.06.1706.07.17, 31.07.1714.08.1704.09.17, 06.09.1718.10.1710.11.1719.12.17,

24.12.1718.01.1822.01.1807.02.1820.03.1827.03.1810.04.1829.04.18,

 29.05.1806.06.1825.06.18,

19.07.1830.07.1809.10.1828.10.1808.11.1803.12.1816.12.1802.01.19

03.01.1920.01.1922.01.1924.03.19,

12.04.1905.05.1907.05.1913.05.1919.06.1916.07.19, 25.07.19, 04.08.19, 24.09.19, 25.09.19, 10.11.19, 14.11.19, 03.12.1919.01.20, 19.02.20, 04.03.20, 05.03.20, 25.03.20, 16.04.20, 21.07.20, 05.08.20, 15.10.20, 20.10.20, 29.11.20, 07.02.21, 18.02.21, 24.02.21, 18.03.21, 11.04.21 , 02.05.21, 07.06.21, 14.06.21, 08.07.21, 11.07.21, 29.09.21, 04.10.21, 10.10.21, 19.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 26.10.21, 21.11.21, 07.12.21, 13.12.21, 15.02.22, 17.02.22, 10.03.22, 01.05.22, 02.06.22, 06.06.22, 07.06.22, 15.06.22, 17.07.22, 28.07.22, 28.07.22, 01.11.23, 23.11.23, 03.01.24, 21.01.24, 06.02.24, 26.02.24, 13.03.24, 14.04.24, 20.05.24, 26.05.24, 29.05.24, 07.07.24