Browsing Archives

רשות

רְשוּת – permission

קניין, רכוש של מישהו

נותנים רשות, מקבלים רשות

שם הפועל: לְהַרשוֹת

רַשַאי: מי שקיבל רשות, מותר לו, יש לו זכות

מוּרְשֵה חֲתִימָה: פקיד בנק שיש לו רשות לחתום בשם הבנק

רְשוּת היחיד, רְשוּת הרבים

לִרְשוּתִי, לִרְשוּתְךָ…

 

דוגמאות:

ההורים לא מרשים לו לנסוע לים עם חברים.

המורה מרשה לנו לפתוח תנ"ך במבחן.

הפקיד הלך לבקש חתימה של מורשה חתימה.

אתם רשאים להישאר כאן עד השעה ארבע.

אתם לא רשאי לחנות כאן!

עומדות לרשותי שלוש שעות. לאן כדאי לטייל?

הוא מחפש מתנה לרותי בשם כל החברים. עומדים לרשותו חמש מאות שקלים.

הם נוסעים לחופשה. הבית והמכונית שלהם עומדים לרשותנו אם נרצה.

 

הערך רשות נמצא בידיעות: 21.06.1626.06.1607.09.1608.10.162.11.1631.12.1707.01.1810.05.18

12.06.18,

12.06.1830.07.1824.12.1803.01.1909.01.1904.03.1922.05.1930.05.19

18.06.1924.06.19, 12.08.19, 17.09.19, 26.09.19, 28.11.19, 10.12.19, 08.01.20, 19.01.20, 09.02.20, 09.02.20, 24.03.20, 03.08.20, 22.11.20, 03.12.20, 26.01.21, 25.02.21, 05.05.21, 14.07.21, 10.08.21, 29.09.21, 12.12.21, 19.12.21, 18.05.22, 18.07.22, 22.11.23, 26.12.23, 26.02.24

 

רשות

רָשוּת – גוף רשמי, authority

במדינת ישראל שלוש רשויות: הרשות המחוקקת (הכנסת) הרשות השופטת והרשות המבצעת (הממשלה)

הרָשוּיוֹת המקומיות

רָשוּת המקרקעין

רָשוּת המיסים

רשות נְייָרוֹת ערך (בבורסה)

רשות האוכלוסין וההגירה

רָשוּת שדות התעופה

רָשוּת השידור

רָשוּת העתיקות

רָשוּת הטבע והגנים

הרשות לבטיחות בדרכים

רשות חירום לאומית (רח"ל)

הַפְרָדַת רָשוּיוֹת: עיקרון בדמוקרטיה שבא לשמור על הפרדה בין הרשות החוקקת (הכנסת), הרשות המבצעת (הממשלה) והרשות השופטת (בתי המשפט).

 

 

הערך רשות נמצא בידיעות:

 2.11.16, 08.12.1626.03.1710.05.17, 05.06.1709.06.17, 19.10.1726.10.1706.11.17, 05.12.1714.01.18, 14.01.1814.01.1817.01.1820.02.1822.02.1826.02.1826.02.1827.03.18,

 29.04.18

22.05.1822.05.18, 23.05.1801.08.1802.08.1805.08.1803.09.1806.09.18, 29.10.1830.10.1831.10.1801.11.18,

04.11.1808.11.1812.11.1812.11.1813.11.1824.11.1803.12.1812.12.18, 20.12.18, 25.12.18, 29.01.19

30.01.1901.05.1922.05.1904.07.1910.07.19, 25.07.19, 28.07.19, 29.07.19, 31.10.19, 05.11.19, 05.11.19, 07.11.19, 17.11.1921.01.20, 27.01.20, 28.01.20, 03.02.20, 13.02.20, 24.03.20, 19.04.20, 19.04.20, 07.05.20, 13.05.20, 21.05.20, 02.06.20, 30.06.20, 07.07.20, 21.07.20, 10.09.20, 12.10.20, 27.10.20, 29.10.20, 22.11.20, 03.12.20, 30.12.20, 18.01.21, 26.01.21, 09.02.21, 22.02.21, 24.02.21, 25.02.21, 09.03.21, 10.03.21, 08.04.21, 22.04.21, 27.04.21, 09.05.21, 22.06.21, 30.06.21, 01.07.21, 07.07.21, 12.07.21, 13.07.21, 09.08.21, 21.10.21, 17.11.21, 25.11.21, 17.05.22, 24.05.22, 28.06.22, 11.07.22, 17.07.22, 20.07.22, 26.07.22, 28.07.22, 04.08.22, 09.08.22, 15.10.23, 17.10.23, 19.10.23, 24.10.23, 25.10.23, 30.10.23, 30.10.23, 09.11.23, 13.11.23, 16.11.23, 20.12.23, 27.12.23, 01.01.24, 19.01.24, 24.01.24, 01.02.24, 05.02.24, 05.02.24, 11.02.24, 19.02.24, 26.02.24, 27.02.24, 26.02.24, 28.02.24, 10.03.24, 05.04.24, 20.05.24, 23.5.24, 10.06.24, 20.06.24, 24.06.24

 

 

 

 

 

 

 

רשות הטבע והגנים

רָשוּת הטֶבַע וְהַגַנִים 

רשות הטבע והגנים היא רשות ממשלתית, גוף ציבורי שתפקידו לשמור על שמורות הטבע והגנים הלאומיים.

רשות הטבע והגנים

 

 

 

 

 

הערך רשות הטבע והגנים נמצא בידיעות: 16.05.1605.04.1706.04.17, 01.12.17

03.12.1721.01.1818.03.18, 08.04.1802.10.1804.11.1816.12.1823.12.1822.05.19,

02.02.20, 16.02.20, 13.05.20, 27.05.20, 08.11.20, 15.11.20, 06.12.20, 22.04.21, 23.05.21, 01.06.21, 11.07.21, 29.09.21, 08.12.21, 26.12.21, 27.12.21, 09.01.22, 23.01.22, 03.04.22, 24.04.22, 19.05.24

 

רשות העתיקות

רשות העתיקות – הגוף האחראי על החפירות הארכיאולוגיות ועל אתרי העתיקות במדינת ישראל.

עַתִיק – קדום, ישן מאוד מאוד, Antik

עַתִיקוֹת – שרידים וחפצים מתקופות קדומות

ארכיאולוגים חושפים וחוקרים עתיקות

 

הערך רשות העתיקות נמצא בידיעות:  26.10.16, 17.03.21