מילים ומושגים

חש

חָש – הרגיש

השורש: ח.ו.ש

שם הפועל: לָחוּש

תְחוּשָה – הרגשה

חוש – לאדם כמה חושים: חוש הטעם, חוש הריח, חוש הרְאִייָה, חוש השמיעה, חוש המִישוּש.

חַייְשָן – סנסור

תחושה מוזרה, תחושה נעימה, תחושה לא נעימה, תחושת בטן

 

הערך חש נמצא בידיעות: 19.09.1613.10.1603.12.1621.12.1629.01.1705.02.1720.03.1706.06.1721.06.17

 03.07.1706.07.1717.07.1714.08.1701.10.1724.10.1710.11.1724.11.1713.12.1722.12.1723.01.18,

13.03.1823.04.1810.07.1811.10.1818.11.1824.11.1804.06.1904.07.19, 10.10.19, 11.11.19, 03.12.19, 05.12.19, 26.01.20, 09.02.20, 24.02.20, 03.03.20, 17.03.20, 26.04.20, 17.09.20