בארץ

"היכל הזיכרון" לזכר הנופלים

"היכל הזיכרון" לזכר הנופלים היכל הזיכרון

"היכל הזיכרון" לזכר הנופלים

נר תמיד ונר אישי

היום, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשע"ז, יֵיחָנֵך היכל הזיכרון הממלכתי בהר הרצל. היכל הזיכרון יְאחד בתוכו את שמותיהם של כלל הנופלים במערכות ישראל מימי ראשית ההתיישבות הציונית ועד אחרון הנופלים.

בכניסה להיכל ידלוק "נר תמיד", ויוּצַב תורן עם דגל ישראל.

בלב ההיכל  פעמון זיכרון ענק המורכב מלמעלה מששת אלפים לְבֵנֵים.

שמו של כל חָלל מופיע על לבנה, עם תאריך נפילתו, ונר שיִידָלֵק ביום האזכרה לחָלל.

בכל בוקר תתקיים אזכרה לחיילים שנפלו באותו היום.

 

 היכל הזיכרון (צילום הדמיה: משרד הביטחון)