Browsing Archives

מילים ומושגים

קטע

קָטַע הפסיק באמצע

           כירורג חתך והוציא חלק מיד או רגל של אדם בגלל מחלה או פציעה

השורש: ק.ט.ע

שם הפועל: לִקטוֹעַ

שם הפעולה: קְטִיעָה

שם עצם: קֶטַע

דוגמאות:

הרופאים נאלצו לקטוע את רגלו הימנית.

הוא נכה, קְטוּעַ שתי רגלים. הוא יושב בכיסא גלגלים.

שר הביטחון קטע את הביקור בחו"ל בגלל המצב הביטחוני וחזר לארץ.

אני שומע אותך קָטוּעַ. יש בעיות בקו הטלפון.

הוא קטע את הסיפור באמצע במקום הכי מותח ואמר שימשיך לספר מחר.

בספר יש כמה קְטָעִים מעניינים.

 

הערך קטע נמצא בידיעות: 06.04.1713.12.1706.05.1819.07.1805.08.1808.08.18, 03.10.1811.11.1812.11.18, 08.04.21, 05.02.24

 

קיבל

קִיבֵּל – הסכים לקבל 

השורש: ק.ב.ל

שם הפעולה: קַבָּלָה

קַבָּלַת שבת

קַבָּלַת פָּנִים – טקס לכבוד אנשים שמגיעים

קַבָּלַת קָהָל – האזרחים יכולים לבוא למשרד ציבורי ולקבל שירות מעובדי המשרד

לְקַבֵּל – כשמישהו נותן למישהו משהו. האחד נותן. השני מקבל.

פירוש נוסף: להסכים, וגם: להסכים להכניס מישהו לארגון, לבית ספר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַבֵּל

מתקבלים לקורס, לאוניברסיטה

שם תואר: מְקוּבָּל

אדם מקובל בחברה – כולם אוהבים ומעריכים אותו

מְקוּבָּל עליי – אני מסכים. לא מְקוּבָּל עליי – אני לא מסכים!

דוגמאות:

הוא קיבל את המכתב של ההורים שלו, אבל לא קיבל את הבקשה שלהם שיחזור לארץ.

המנהל קיבל את כל ההצעות של העובדים. הוא דָחָה את רוב ההצעות וקיבל רק את ההצעה בנושא הפנסיה.

הוא עבר את הבחינות בהצלחה והתקבל ללימודים.

 

הערך קיבל נמצא בידיעות:

 26.09.1620.12.1616.08.1728.09.1717.10.1729.10.1730.10.17,

 10.11.1721.06.18,

27.06.1812.07.1818.07.1819.07.1816.10.1818.10.1825.10.1829.10.18

26.11.1829.11.18

16.12.1827.12.1803.01.1904.02.1927.02.1904.03.1912.03.1918.0319

01.04.1908.04.1910.04.1930.05.19

14.07.19, 18.07.19, 08.08.19, 01.09.20, 10.09.20, 01.12.20, 10.12.20, 03.01.21, 02.02.21, 16.03.21, 11.04.21, 26.07.21, 27.07.21, 29.07.21, 02.11.21, 04.11.21, 18.11.21, 14.12.21, 02.02.22, 17.02.22, 07.03.22, 10.03.22, 13.03.22, 15.03.22, 02.06.22, 02.06.22, 02.06.22, 03.07.22, 13.07.22, 14.07.2203.08.22, 26.11.23, 07.02.24, 11.02.24, 19.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קיבץ

קִיבֵּץ – אסף וחיבר יחד

השורש: ק.ב.ץ

שם הפועל: לְקַבֵּץ

שם הפעולה: קִיבּוּץ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַבֵּץ

קִיבּוּץ גָלוּיוֹת: העם היהודי מִתְקַבֵּץ יחד מכל העולם

 

הערך קיבץ נמצא בידיעות: 20.12.1620.11.1719.03.1819.07.18, 02.09.21, 25.02.24, 03.03.24, 16.04.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קיזז

קִיזֵז  – הפחית סכום מתוך הסכום כללי

השורש: ק.ז.ז

שם הפועל: לְקַזֵז

שם הפעולה: קִיזוּז

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַזֵז

 

דוגמאות:

שילמנו שכר דירה וקיזזנו את הכספים ששילמנו החודש לאינסטלטור. הבאנו לבעל הדירה קבלות.

חתמנו חוזה עם בעל הבית האומר כי בעוד חמש שנים נקנה את הבית ושכר הדירה  ששילמנו יקוזז מהמחיר.

 

 

הערך קיזז נמצא בידיעות: 03.07.18, 18.02.20, 03.02.21, 16.12.21

 

 

 

קיים

קַייָם – יש, נמצא

קַייֶמֶת, קַייָמִים קַייָמוֹת

השורש: ק.י.ם

שם הפועל בבניין פיעל: לְקַייֵם

שם הפעולה בבניין פיעל: קִיוּם

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַייֵם

קַייָמוּת – יציבות, Sustainability, היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן

 

הערך קיים נמצא בידיעות: 

03.01.1705.01.1705.02.17, 09.02.17, 12.02.1713.02.1715.02.17, 15.02.1720.03.17, 22.03.1708.08.1704.09.1702.10.1718.10.17, 23.10.1724.10.1731.10.1710.11.1712.11.1722.11.17,

  29.11.1729.11.17, 29.11.1707.12.1715.12.1718.12.1720.12.1721.12.1708.01.1809.01.18

10.01.18,

14.01.1819.01.1824.01.1826.01.1829.01.18, 04.02.1806.02.1820.02.18

26.02.1807.03.1811.03.18,

26.03.1803.04.1810.04.1810.04.1815.04.1816.04.1825.04.1826.04.18

30.04.18, 06.05.1807.05.18,

09.05.1809.05.1810.05.1831.05.1803.06.1804.06.1807.06.18, 07.06.1810.06.1811.06.1811.06.18,

12.06.1812.06.1814.06.1814.06.1819.06.1819.06.18, 28.06.1802.07.1804.07.1810.07.1815.07.18,

18.07.1819.07.1823.07.1823.07.1826.07.1802.08.1808.08.1809.08.18

14.08.1814.08.1814.08.1803.09.18

03.10.1804.10.1804.10.1814.10.18 15.10.1816.10.18, 16.10.1817.10.1818.10.1822.10.1824.10.1825.10.18,

28.10.18, 30.10.1805.11.1805.11.18, 06.11.1806.11.1808.11.1812.11.18, 12.11.1813.11.1814.11.1815.11.1818.11.1818.11.18, 20.11.1826.11.1829.11.1802.12.1802.12.1811.12.1816.12.1818.12.18

19.12.18,

20.12.1824.12.1827.12.1801.01.1903.01.1914.01.1921.01.1923.01.19

30.01.1911.02.19

20.02.1921.02.1924.02.1912.03.1913.03.1924.03.19, 01.04.1904.04.1902.05.1906.05.1907.05.1914.05.19

22.05.1929.05.1929.05.1903.06.19, 17.06.1901.07.1901.07.1908.07.1911.07.1911.07.1915.07.1916.07.19,

18.07.19, 04.08.19, 05.08.19, 12.08.19, 23.09.1923.09.19, 24.09.19, 24.09.19, 10.10.1928.10.19, 29.10.19, 31.10.19, 05.11.19, 07.11.19, 14.11.19, 18.11.19, 18.11.19, 20.11.19, 12.12.19, 12.12.19, 19.12.19, 09.01.20, 12.01.20,  12.01.20, 13.01.2016.01.20, 23.01.20, 28.01.20, 04.02.19, 04.02.20, 05.02.20, 12.02.20, 13.02.20, 21.02.20, 25.02.20, 27.02.20, 12.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 31.03.20, 02.04.20, 29.04.20, 30.04.20, 09.06.20, 18.06.20, 23.06.20, 25.06.20, 02.07.20, 23.07.20, 29.07.20, 09.09.20, 15.09.20, 15.09.20, 16.09.20 17.09.20, 22.09.20, 23.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 01.10.20, 12.10.20, 13.10.20, 20.10.20, 22.10.20, 25.10.20, 27.10.20 29.10.20, 29.10.20, 03.11.20, 05.11.20, 05.11.20, 12.11.20, 17.11.20, 24.11.20, 03.12.20, 06.12.20, 07.12.20, 23.12.20, 25.01.21, 04.02.21, 07.02.21, 09.02.21, 16.02.21, 18.02.21, 23.02.21, 02.03.21, 09.03.21, 16.03.21, 24.03.21, 08.04.21, 11.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 18.04.21, 20.04.21, 21.04.21, 25.04.21, 29.04.21, 29.04.21, 09.05.21, 20.05.21, 08.06.21, 10.06.21, 14.06.21, 15.06.21, 17.06.21, 17.06.21, 21.06.21, 24.06.21, 24.06.21, 29.06.21, 15.07.21, 20.07.21, 21.07.21, 22.07.21, 26.07.21, 27.07.21, 02.08.21, 05.08.21, 09.08.21, 10.08.21, 11.08.21, 12.08.21, 02.09.21, 05.09.21, 09.09.21, 12.09.21, 30.09.21, 04.10.21, 05.10.21, 07.10.21, 12.10.21, 14.10.21, 17.10.21, 18.10.21, 19.10.21, 21.10.21, 24.10.21, 31.10.21, 02.11.21, 02.11.21, 04.11.21, 08.11.21, 09.11.21, 17.11.21, 23.11.21, 24.11.21, 12.12.21, 13.12.21, 13.12.21, 15.12.21, 21.12.21, 27.12.21, 30.12.21, 27.01.22, 08.02.22, 10.02.22, 02.03.22, 07.03.22, 08.03.22, 16.03.22, 29.03.22, 31.03.22, 01.05.22, 10.05.22, 31.05.22, 02.06.22, 07.06.22, 09.06.22, 09.06.22, 12.06.22, 16.06.22, 20.06.22, 21.06.22, 22.06.22, 23.06.22, 23.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 29.06.22, 30.06.22, 04.07.22, 11.07.22, 11.07.22, 19.07.22, 26.07.22, 01.08.22, 08.08.22, 13.10.23, 15.10.23, 17.10.23, 19.10.23, 19.10.23, 23.10.23, 25.10.23, 26.10.23, 30.10.23, 02.11.23, 07.11.23, 07.11.23, 20.12.23, 24.12.23, 09.01.24, 10.01.24, 16.01.24, 18.01.24, 24.01.24, 24.01.24, 25.01.24, 25.01.24, 26.02.24, 27.02.24, 29.02.24, 29.02.24, 10.03.24, 18.03.24, 19.03.24, 20.03.24, 09.05.24, 12.05.24, 19.05.24, 23.05.24