Browsing Archives

מילים ומושגים

קולנוע

קוֹלְנוֹעַ – סרטים, אולם שבו מקרינים סרטים

בית קולנוע, אולם קולנוע

כוכב קולנוע

שחקן קולנוע

במאי קולנוע

תַעֲשִׂייַת הקולנוע

 

הערך קולנוע נמצא בידיעות:

 22.07.19, 25.07.19, 25.09.19, 10.11.19, 06.01.20, 09.06.20, 30.05.21, 24.10.21, 07.12.21, 02.06.22, 02.06.22, 27.10.23, 05.02.24, 07.02.24

 

קוץ

קוץ – קצה דוקר של משהו, צמחים דוקרניים

רבים: קוצים

ביטויים:

יושב על קוצים, יש לו קוצים ביַשְבָן – חסר סבלנות

קוֹצוֹ של יו"ד – משהו קטן מאוד ולא חשוב, דיוק מוגזם שאין לו הצדקה

אַלְיָה וקוץ בה – זְנַב הכבשה שמן ויש בו קוץ, והמשמעות: דבר חיובי וטוב שיש בו פגם

 

הערך קוץ נמצא בידיעות: 27.04.21

 

קטלני

קַטלָנִי – הורג, גורם למוות

השורש: ק.ט.ל

לִקטוֹל – להרוג

קֶטֶל – הֶרֶג

דוגמאות:

גם אֶבֶן היא כְּלִי נֶשֶק קטלני.

אתמול הייתה ברחוב שלנו תְאוּנַת דְרָכִים קַטלָנִית. אדם נהרג.

צריך לעצור את הקֶטֶל בדרכים!

קניתי בסופרמרקט ספריי קוטל נמלים וחרקים.

 

הערך קטלני נמצא בידיעות:

 13.10.1622.11.1627.11.1624.01.1707.03.1722.10.1714.11.1708.10.1801.11.18,

12.11.1826.11.18, 05.07.21, 22.10.21, 07.06.22