Browsing Archives

מילים ומושגים

קיפל

קִיפֵּל – הניח חלק אחד של דבר על חלקו השני כדי להקטין אותו

השורש: ק.פ.ל

שם הפועל: לְקַפֵּל

שם הפעולה: קִיפּוּל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַפֵּל

שם עצם: קֶפֶל  (בבד, בעור)

כסא מִתְקַפֵּל, מיטה מִתְקַפֶּלֶת, מטרייה מתקפלת, אוֹפניים מִתְקַפְּלִים

אוריגמי – קִיפּוּלֵי ניר

 

הערך קיפל נמצא בידיעות: 21.12.16

קיצוני

קִיצוֹנִי – נמצא בקצה

             בעל דעה מרוחקת מהקונצנזוס

דוגמאות:

הוא יושב קיצוני מימין.

היא בתמונה קיצונית משמאל.

אנחנו גרים בבית הקיצוני.

יש לו דעות קיצוניות. קשה להתווכח אתו.

הוא ימני קיצוני. אשתו שמאלנית קיצונית.

הדעות שלו הִקצִינוּ עם השנים. הם הִקצִינוּ אחרי המלחמה.

ההנהלה עשתה צעד קיצוני וסגרה את המפעל.

 

הערך קיצוני נמצא בידיעות:

27.11.1608.01.1716.03.1704.04.1703.07.1716.07.1720.08.17, 08.01.1823.04.18,

31.01.1926.02.1921.05.1922.05.1922.05.1926.05.1904.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 28.10.19, 23.01.20, 06.06.21, 30.06.21, 13.07.21, 10.08.21, 19.10.21, 24.01.22, 24.01.22, 06.04.22, 25.04.22, 27.07.22, 04.03.24, 09.03.24, 13.03.24

 

קיצץ

קִיצֵץ – חָתַך, הִקטִין, הִפחִית

השורש: ק.צ.ץ

שם הפועל: לְקַצֵץ

שם הפעולה: קִיצוּץ

מקצצים בתקציב, מקצצים בכח אדם, מקצצים בהוצאות, מקצצים בזכויות

 

הערך קיצץ נמצא בידיעות: 11.08.1614.08.1619.12.1621.12.1607.01.1817.01.1802.10.1819.11.1822.11.18,

25.06.1925.06.19, 01.06.20, 22.09.20, 07.11.23, 16.11.23, 16.01.24, 29.05.24

 

קירה

קִירָה , קֵרָה – בנה תִקרָה
השורש: ק.ר.ה
שם הפועל: לְקָרוֹת

שם הפעולה: קִירוּי

קוֹרָה – לוח עץ

חנייה מְקוּרָה – חנייה שיש מעליה תקרה

בריכה מְקוּרָה – בריכה שיש מעליה תקרה

קוֹרַת גג – בית

בספורט: קורה – לוח עץ שעושים עליו תרגילים של שִיווּי משקל

 

הערך קירה נמצא בידיעות: 14.07.1606.09.17

 

קירח

קֵירֵחֵ – אין לו שֵׂעָר על הראש

השורש: ק.ר.ח

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַקְרִיחַ

קָרַחַת – החלק שאין בו שֵׂעָר

קָרַחַת היַעַר – אזור בלי עצים בתוך היער

פתגם:

קֵירֵח מִכָּאן ומִכָּאן – רצה שני דברים ובסופו של דבר נשאר בלי כלום

 

הערך קירח נמצא בידיעות: 18.01.18

 

 

קישט

קִישֵט – עשה את הדבר ליפה יותר, עשה דקורציה

השורש: ק.ש.ט

שם הפועל בבניין פיעל: לְקַשֵט

שם הפעולה: קִישוּט

עבר בבניין פועל: קוּשַט

הווה בבניין פועל: מְקוּשָט

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְקַשֵט

מקשטים את הקירות בתמונות, מקשטים טת הסוכה

 

הערך קישט נמצא בידיעות: 02.12.1821.01.1923.01.19, 07.11.20, 08.11.20, , 01.08.21

 

קל

קַל – לא קשה, לא כבד

השורש: ק.ל.ל

שם הפועל: לְהַקֵל

שם הפעולה: הֲקָלָה

קַלֵי קַלוּת, בקלי קלות

בִּקְלִילוּת

קַל וָחוֹמֶר – על אחת כמה וכמה

לְהָקֵל ראש – לא לקחת ברצינות, לְזַלזֵל

הֲקָלָה בבחינה  – לתלמידים עם קשיי למידה נותנים זמן רב יותר בבחינה וכו'.

הֲקָלָה במס – אוכלוסיות מסוימות משלמות מס נמוך יותר.

 

הערך קל נמצא בידיעות: 23.01.1925.03.19, 27.10.20, 17.01.22, 22.03.22, 04.04.2, 31.10.23