Browsing Archives

מכרז

מִכרָז tender, הצעה לציבור להגיש הצעה לתפקיד או למכירה

על פי החוק הממשלה וגופים אחרים צריכים להוציא מכרז ולבחור את אחת ההצעות.

 

הערך מכרז נמצא בידיעות: