Browsing Archives

אות

אוֹת (ז') – סימן, דוגמה, מופת, מֵדליה

רבים: אוֹתוֹת

אותות של כבוד: אות כבוד, אות הוקרה, אות גבורה

אותות של אי כבוד, של בושה: אות קלון, אות קין (קין בן אדם וחוה)

דוגמאות:

זהו אות כבוד לחברה בישראל.

נשיא מדינה וראש ממשלה בכלא הם אות קלון למדינה.

אות (נ') – סימן שכותבים: א, ב, ג…

רבים: אוֹתִיוֹת 

לְאוֹתֵת: לתת סימן

שם הפעולה: אִיתוּת

במכונית יש כפתור איתות. הנהג מאותת לפני פנייה ימינה או שמאלה.

 

הערך אות נמצא בידיעות:

10.01.1711.01.17, 14.03.17, 24.05.1726.04.1810.07.1815.10.1816.10.18, 07.11.18,

10.04.1913.05.19, 25.07.19, 19.02.20, 26.04.20, 27.11.20, 10.05.21, 01.06.21, 19.07.21, 25.05.22, 17.06.22, 17.06.22, 30.10.23, 27.01.24, 14.02.24, 15.02.24, 06.03.24, 07.03.24, 08.05.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אותיות של קידוש לבנה

המשמעות:

הדבר כתוב באותיות גדולות וברורות.

לְבָנָה – יָרֵחַ

'קִידוּשׁ לְבָנָה' היא תפילה הנֶאֱמֶרֶת מִחוּץ לבית הכנסת לְאוֹר הירח בִּתְחילת כל חודֶשׁ. לכן היא כתובה בסידור התפילה באוֹתיות גדולות וּמְאִירוֹת עֵינַיִים.

דוגמה:

הידיעה על המעצר של השר התפרסמה בכל אמצעי התקשורת באוֹתִיוֹת שֶׁל קִידוּשׁ לְבָנָה.

 

המקור:

תפילת קִידוּשׁ לְבָנָה

פתגם עם משמעות הפוכה:

אוֹתִיוֹת שֶׁל טַל וּמָטָר – אותיות קטנות מאוד

המילים "ותֵן טל ומטר" מתוך תפילת שמונה עשרה כתובות בסידור התפילה באותיות קטנות מאוד ואומרים אותן רק בעונת הגשמים.