Browsing Archives

אולם

אוּלָם – אֲבָל, אַך    בעברית גבוהה: בְּרַם

וגם: חדר גדול

רבים: אוּלָמוֹת

 

דוגמאות:

יָדַעתִי, אבל שכחתי.

ראיתי אותו, אך לא זכרתי את שמו.

אֲנִי רעב, אבל אני לא רוצה לאכול כי אני בדיאטה.

הוא למד רפואה, ואולם הוא לא רוצה להיות רופא.

הם התחתנו באולם יפה בתל אביב.

 

הערך אולם נמצא בידיעות: 21.08.1613.12.1604.07.1717.09.1701.10.1703.10.1723.10.1704.02.1803.06.18,

29.10.1814.03.19, 30.01.20, 24.03.20, 25.02.20, 08.09.20, 09.09.20, 10.09.20, 29.12.20, 04.05.21, 08.08.21, 12.08.21, 01.09.21, 11.11.21, 30.01.22, 18.12.23, 24.03.24, 03.06.24