מילים ומושגים

שמורת טבע

שְמוּרַת טֶבַע – אזור שיש בו צמחיה מיוחדת ובעלי חיים מיוחדים והמדינה שומרת עליהם כדי שלא יפגעו בהם

אפשר לומר גם: הקיבוץ הוא שמורת טבע שאין כמוה היום.

 

הערך שמורת טבע נמצא בידיעות: 06.04.17, 18.04.1724.09.1715.10.1703.12.17, 24.12.1721.01.18,  04.02.18,

25.02.1804.03.1818.03.1808.04.1806.05.18, 24.06.1802.10.1804.11.1816.12.1823.12.1813.01.1903.02.19,

28.04.1922.05.19, 28.07.19, 04.09.19