Browsing Archives

שמו הולך לפניו

המשמעות:

הוא מפורסם. רבים מכירים את המעשים הטובים שעשה, את הכישרון ואת היֶדַע והמומחיות שלו.

דוגמה:

הוא הכירורג מספר 1 בישראל. שמו הולך לפניו בכל העולם.

המקור:

נאמר על רבי עקיבא מפי רבי דוסא.

image_print