מילים ומושגים

חל (פועל)

חָל  –   קָרָה, קוֹרֶה

שם הפועל: לָחוּל

עבר: חָל

הווה: חָל

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהָחִיל

 

דוגמאות:

ראש השנה חל בא' תשרי.

חג החנוכה חל בחודש כסלו.

יום ההולדת שלי יָחוּל השנה בשבת.

יום הזיכרון לא יחוּל בשבת.

חל שינוי במצב החולה. חל שִיפּוּר במצב החולה.

לא חל שינוי במזג האוויר.

חל גידול במספר הנשים העובדות.

חל גידול במספר ההרוגים בתאונות דרכים.

החוק חל רק על אזרחי ישראל.

רוצים להחיל את החוק גם על בעלי אזרחות זרה.

 

הערך חל נמצא בידיעות:

20.06.16, 07.09.1603.12.1601.01.1701.01.1703.01.17, 12.01.1718.01.1704.06.1718.06.1721.06.1710.07.1713.08.1712.09.17,

 16.10.1701.11.1713.11.17

19.11.1712.12.17, 12.12.1725.01.1811.03.1813.03.18, 09.05.1808.10.1811.10.1820.11.1820.11.1827.12.1801.01.1903.01.19,

 17.01.1929.01.1928.02.1931.05.19,

05.06.1924.06.1917.07.19, 11.09.19, 12.09.19, 25.09.19, 20.11.19, 28.11.19, 28.11.19, 10.12.19, 31.12.19, 08.01.20, 16.01.20, 26.01.20, 07.05.20, 21.05.20, 09.09.20, 12.11.20, 12.01.21, 11.02.21, 23.02.21, 08.04.21, 27.04.21, 28.06.21, 15.07.21, 08.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 01.09.21, 02.09.21, 30.09.21, 27.10.21, 15.11.21, 15.11.21, 13.12.21, 23.12.21, 29.12.21, 23.01.22, 22.06.22, 27.06.22, 29.06.22, 19.07.22, 31.07.22, 02.08.22, 11.08.22, 19.10.23, 25.10.23, 29.10.23, 06.11.23, 22.11.23, 29.11.23, 25.12.23, 04.01.25, 10.01.24, 21.02.24, 26.02.24, 20.03.24