Browsing Archives

עבר זמנו – בטל קורבנו

המשמעות:

אין טעם לעשות את הדבר לאחר שעבר הזמן המתאים לעשות אותו. הדבר כבר לא רלוונטי

בָּטֵל – לא קיים, מבוּטָל – מבטלים אותו – לא עושים אותו

קוֹרְבָּן  – sacrifice רבים: קוֹרְבָּנוֹֹת  קוֹרְבָּנוֹ – הקורבן שלו

ביהדות: קורבנות הם בעלי חיים או צמחים שמביאים אותם לבית המקדש ושורפים אותם אש המזבח כמתנה וכתודה לאלוהים.

להקריב  קורבן –  to sacrifice – לתת, להעלות קורבן

דוגמה:

עכשיו אתם מתחילים לתכנן לי מסיבה, שלושה חודשים אחרי יום ההולדת? אין טעם! עָבַר זְמַנוֹ – בָּטֵל קָרְבָּנוֹ!

המקור:

מסכת ברכות כ"ו א'