Browsing Archives

כישלון

כִּישָלוֹן (ז') – ההפך של: הצלחה

רבים: כִּישְלוֹנוֹת

סמיכות: כִּישְלוֹן-

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיכָּשֵל ב…

שם פועל בבניין הפעיל: לְהַכשִיל. להכשיל מישהו – לגרום לכך שהוא יִיכָּשֵל.

כֶּשֶל – כישלון בביצוע פעולה ובתפקוד, אי הצלחה, קריסה של מערכות

דוגמאות:

הוא נכשל בלימודים והצליח מאוד בעבודה ובעסקים.

מכישלונות לומדים.

ראש העירייה נכשל בבחירות. התושבים בחרו בראש עיר חדש.

מה הסיבה לכישלון?

המשא ומתן נכשל. הם לא הגיעו להסכם.

הקונים הכשילו את המשא ומתן.

הם הכשילו אותו בעבודה ולכן הוא נכשל.

המבקר מצא כשל בתפקוד המשרד בזמן המלחמה.

לפני דקות אחדות הודיעו הרופאים על כֶּשֶל מערכות בגופו של החולה. 

 

הערך כישלון נמצא בידיעות:

25.07.1611.08.162.11.1604.05.1706.08.17, 14.03.1821.03.1817.07.1814.03.19,

30.05.1917.06.1924.06.1908.07.1917.07.19, 28.05.20, 27.10.20, 25.11.20, 19.05.21, 28.07.21, 06.10.21, 19.11.21, 06.12.21, 31.05.22, 08.08.22, 02.11.23, 02.11.23, 13.11.23, 14.11.23, 17.11.23, 29.11.23, 10.12.23, 16.12.23, 16.12.23, 27.12.23, 03.01.24, 07.01.24, 14.02.24, 13.03.24, 15.04.24, 16.04.24

 

כישרון

כִּישָרוֹן (ז) – talent, יכולת טבעית לעשות דברים בצורה טובה ויפה

רבים: כִּישְרוֹנוֹת

שם תואר: כישרוני, מוכשר

אדם בעל כישרונות

כישרון כתיבה

כישרון מוסיקלי

 

הערך כישרון נמצא בידיעות: 

28.07.1614.09.1618.04.17, 24.11.19, 06.02.21, 09.01.22, 14.06.22, 14.06.22, 27.10.23