Browsing Archives

כריך

כָּרִיך – סנדוויץ'

רבים: כְּרִיכִים

השורש: כ.ר.ך

לִכרוֹך  – לשים כמה דברים יחד

שמות עצם נוספים מהשורש: כְּרִיכָה, כֶּרֶך

דוגמאות:

הכנתי לטיול כריכים טעימים. 

בפסח כּוֹרְכִים מצה ומרור ואוכלים אותם יחד.

כורכים דפים לספר. על הכְּרִיכָה הקדמית כותבים את שם הספר ואת שם המחבר. על הכריכה האחורית כותבים כמה משפטים על הספר ועל המחבר. יש ספרים שיש להם כריכה רכה ויש ספרים שיש להם כריכה קשה.

הספר הזה יצא בשני כְּרָכִים: כֶּרֶך א' וכרך ב'.

במילון שלי יש שישה כְּרָכִים.

לא כדאי לכרוך יחד בפגישה שלנו היום את שני הנושאים האלה. בנושא השני נדון מחר.

 

 

הערך כריך נמצא בידיעות: 05.02.1807.05.1805.06.18

 

כרסם

כִּרְסֵם – חתך בשיניים

השורש: כ.ר.ס.ם

שם הפועל: לְכַרְסֵם

שם הפעולה: כִּרְסוּם

עכבר מכרסם

כרסום במעמד כרסום ביסודות החופש והדמוקרטיה, כרסום בזכויות

 

הערך כרסם נמצא בידיעות: 09.12.1705.06.19