Browsing Archives

זכות

זְכוּת – דבר המגיע לאדם לפי החוק, לפי המוסר

            ההפך מ: חובה

רבים: זְכוּיוֹת

השורש: ז.כ.ה

בִּזְכוּת – הודות ל…

זכויות אדם

זכויות יסוד

זכות השתיקה

זכות הציבור לדעת

זכויות וחובות

זכויות לעולים

 

הערך זכות נמצא בידיעות:

21.06.1621.06.16, 03.12.16, 08.12.1621.12.1611.01.1701.02.1708.02.1730.08.17

10.09.1717.09.1702.10.1723.10.1729.10.1731.10.1722.11.1703.12.17, 09.12.1709.01.1811.03.18,

13.03.1819.03.1811.04.1830.04.1807.05.1808.05.1816.05.18, 21.05.1823.05.1828.05.1809.07.18,

19.07.1823.07.1808.08.1802.11.1816.12.1824.12.18, 29.01.1903.02.1911.02.1907.04.1921.05.1906.06.19,

17.06.19, 05.08.19, 02.09.1917.9.19, 20.11.19, 24.11.19, 03.12.19, 11.12.19, 22.12.19, 21.01.20, 23.01.20, 27.01.20, 29.01.20, 03.03.20, 28.06.20, 09.07.20, 30.09.20, 31.12.20, 03.01.21, 11.02.21, 10.03.21, 18.03.21, 24.03.21, 18.05.21, 02.06.21, 06.07.21, 13.07.21, 13.07.2, 25.10.21, 11.11.21, 17.11.21, 17.12.21, 20.01.22, 07.02.22, 23.03.22, 05.04.22, 01.05.22, 11.05.22, 26.06.22, 30.06.22, 04.08.22, 08.08.22, 23.10.23, 02.11.23, 06.11.23, 11.01.24, 11.01.24, 14.01.24, 19.01.24, 25.01.24, 05.03.24, 09.03.24, 10.03.24, 20.03.24, 26.03.24, 28.03.24, 09.05.24, 12.05.24, 19.05.24

 

 

 

זכות בחירה

בַּעֲלֵי זְכוּת בְּחִירָה – כל האזרחים בני 18 ומעלה הם בעלי זכות בחירה לכנסת בלי הבדל דת, מין.

 

הערך זכות בחירה נמצא בידיעות: 23.04.1708.05.1719.03.1820.03.1830.10.1808.11.1811.02.19, 25.02.1927.03.19, 02.09.19, 05.09.19, 17.9.19, 22.09.19, 18.02.20, 03.03.20, 10.03.21, 14.03.21, 19.12.23