Browsing Archives

גבול

גְבוּל – Border, מפריד בין מדינות

השורש: ג.ב.ל

רבים: גְבוּלוֹת

שם תואר: גְבוּלִי

משטרת הגבולות מקיימת ביקורת בגבולות ובודקת כל מי ומה שנכנס לארץ או יוצא ממנה.

גובל ב… – השטח של מדינה אחת גובל בשטח של מדינה אחרת

 

 

הערך גבול נמצא בידיעות: 17.08.1621.08.1608.10.1629.01.1720.07.1721.08.1731.10.1722.11.1707.12.17,

11.12.1722.12.1718.02.1828.03.1809.04.1829.04.1813.05.1815.05.1828.05.1803.06.1803.06.18,

06.06.1820.06.1808.07.1824.07.18 15.10.18

 

 

 

 

גבורה

גְבוּּרָה – הרואיזם

גִיבּוֹר – אדם אמיץ, אדם שאינו פוחד, Hero

גְבוּרוֹת – גיל 80

השורש: ג.ב.ר

דוגמאות:

התנ"ך מספר את סיפורו של שמשון הגיבור.

טרומפלדור היה גיבור.

חנוכה הוא חג הגבורה.

הרופא לחולה: את גיבורה!

כל בני המשפחה בירכו אותו בהגיעו לגְבוּרוֹת.

 

הערך גבורה נמצא בידיעות: 07.11.1710.11.1719.03.1825.07.18

 

image_print