Browsing Archives

גשר

גֶשֶר – bridge, מבנה על מים המאפשר לעבור ממקום למקום

וגם: פעולה המחברת בין אנשים (לפעמים: במקום עורך דין…), חיבור בין שתי שיניים

בעולם העבודה: יום חופשה נוסף בין ימי חג

רבים: גְשָרִים

השורש: ג.ש.ר

שם הפועל: לְגַשֵר

שם הפעולה: גִישוּר

 

הערך גשר נמצא בידיעות: 

17.06.1808.08.1814.02.1928.02.1914.03.1915.05.19, 25.07.19, 12.07.20, 13.09.20, 11.10.20, 07.07.22, 12.07.22, 05.02.24, 25.02.24