Browsing Archives

גבול

גְבוּל – Border, מפריד בין מדינות

השורש: ג.ב.ל

רבים: גְבוּלוֹת

שם תואר: גְבוּלִי

משטרת הגבולות מקיימת ביקורת בגבולות ובודקת כל מי ומה שנכנס לארץ או יוצא ממנה.

משמר הגבול או בראשי תיבות: מג"ב, הוא הזרוע המבצעית של משטרת ישראל, שמטרתהּ לתת מענה לבעיות בנושאי ביטחון פנים, לוחמה בטרור, לחימה בפשיעה קשה, אבטחת מתקנים.

גובל ב… – השטח של מדינה אחת גובל בשטח של מדינה אחרת

 

 

הערך גבול נמצא בידיעות:

 17.08.1621.08.1608.10.1629.01.1720.07.1721.08.1731.10.1722.11.17

07.12.17,

11.12.1722.12.1718.02.1828.03.1809.04.1829.04.1813.05.1815.05.18

28.05.1803.06.1803.06.18,

06.06.1820.06.1808.07.1824.07.18 15.10.1826.12.1814.01.1923.01.1903.02.1920.02.1904.03.1928.03.19,

28.04.1909.07.19, 25.07.19, 04.08.19, 01.09.19, 15.09.19, 16.09.19, 27.11.19, 23.01.20, 05.02.20, 01.07.20, 28.07.20, 29.07.20, 03.08.20, 23.09.20, 31.12.20, 03.01.21, 27.01.21, 16.02.21, 18.02.21, 11.05.21, 12.05.21, 13.05.21, 16.06.21, 11.07.21, 15.07.21, 22.07.21, 05.08.21, 09.09.21, 14.09.21, 08.12.21, 27.12.21, 25.01.22, 14.02.22, 17.02.22, 20.02.22, 22.02.22, 23.02.22, 27.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 14.03.22, 23.03.22, 28.03.22, 24.04.22, 31.05.22, 07.07.22, 17.07.22, 19.07.22, 02.08.22, 15.10.23, 17.10.23, 19.10.23, 02.11.23, 06.12.23, 10.12.23, 16.12.23, 18.12.23, 24.12.23, 25.01.24, 15.02.24, 29.02.24, 06.03.24, 18.04.24, 29.05.24