Browsing Archives

גבורה

גְבוּּרָה – הרואיזם

גִיבּוֹר – אדם אמיץ, אדם שאינו פוחד, Hero

גְבוּרוֹת – גיל 80

השורש: ג.ב.ר

דוגמאות:

התנ"ך מספר את סיפורו של שמשון הגיבור.

טרומפלדור היה גיבור.

חנוכה הוא חג הגבורה.

הרופא לחולה: את גיבורה!

כל בני המשפחה בירכו אותו בהגיעו לגְבוּרוֹת.

 

הערך גבורה נמצא בידיעות: 07.11.1710.11.1719.03.1825.07.1805.06.1908.07.19, 05.08.19, 10.09.19, 30.04.20, 05.07.20, 30.11.20, 11.01.21, 07.04.21, 21.07.21, 14.12.21, 10.03.22, 16.05.22, 22.10.23, 16.12.23, 25.12.23, 07.01.24, 09.01.24, 27.01.24, 14.02.24, 28.03.24, 09.05.24, 08.06.24