Browsing Archives

גזל

גָזַל – לקח בכוח משהו שלא שייך לו

השורש: ג.ז.ל

שם הפועל: לִגזוֹל

שם הפעולה: גְזֵלָה

דוגמאות:

הוא היה חולה מאוד כשהיה ילד והיה מאושפז במשך חודשים בבתי חולים. המחלה גזלה ממנו את הילדות.

אני אופה רק עוגות פשוטות שאפשר להכין בחמש דקות. רק כאלה שלא גוזלות זמן רב.

סליחה, אפשר לגזול כמה דקות מזמנך? יש לי כמה שאלות…

30 שקלים לכוס קפה? זו גזֵלָה לאור היום!

 

הערך גזל נמצא בידיעות: 14.03.19

 

גזם

גָזַם – חתך עלים וענפים מצמח כדי שיחדש את הצמיחה

השורש: ג.ז.ם

שם הפועל: לִגְזוֹם

שם עצם: גֶזֶם – כל העלים והענפים שנגזמו מהצמחים

בכל יישוב מודיעים לתושבים באיזה יום מפנים את הגֶזֶם בכל רחוב. אסור להוציא גזם לרחוב ביום אחר.

 

 

הערך גזם נמצא בידיעות: 04.01.18

 

 

 

גזע

גֶזַע – בבוטניקה: גוף העץ, Trunk

         באנתרופולוגיה ובזיאולוגיה: Race, קבוצה גדולה של בני אדם או בעלי חיים שיש להם תכונות משותפות

למשל: הגזע הארי, הגזע השמי

שם תואר: גִזעִי

למשל: כלב גזעי הוא כלב מגזע טוב.

בסלנג: בחור גזעי הוא בחור "לעניין", Cool

גִזעָנוּת –  Racism, אידיאולוגיה האומרת כי יש גזעים עליונים וגזעים נְחוּתִים

שם תואר: גִזעָנִי – מאמין בעליונות גזע אחד

גִזעָן – Racist, אדם המאמין שגזע אחד עליון וטוב יותר מגזע אחר

תֹוַרת הגֶזַע

 

הערך גזע נמצא בידיעות: 20.07.1608.12.1622.06.1717.08.1709.12.1715.01.1828.05.1806.03.1907.03.19,

17.07.19, 29.07.19, 12.08.19, 27.11.19, 23.01.20, 23.01.20, 25.01.20, 08.02.20, 20.02.20, 11.06.20, 29.06.20, 11.02.21, 21.04.21, 13.07.21

 

גזר דין

גְזַר דִין החלטת השופט על העונש שהנאשם מקבל

דין – חוק, משפט

בית דין – בית משפט

בית המשפט גוזר עונש על הנאשם.

 

דוגמה:

השופט קבע בפסק הדין שהנאשם אשם. בעוד כחודש יינתן גזר הדין.

בית המשפט גזר על הנאשם שנתיים מאסר וקנס של 800 אלף שקלים.

 

הערך גזר דין נמצא בידיעות: 08.09.16, 06.12.1605.01.1713.06.17, 13.07.1709.08.1730.11.1720.03.1809.05.18,

19.06.1827.02.19, 18.12.19, 30.06.20, 03.02.21, 26.01.22, 02.02.22, 21.11.23, 14.03.24

 

גזרה

גִזְרָה – 

מבנה גוף (בלועזית: פִיגוּרָה)

(בגאומטרייה) שֶטח מתוך עיגוּל התחום בין שני רדיוסים וקטע של המעגל

שטח מוגדר בתוך מדינה וכדומה, בעיקר בהקשר צבאי

(בתפירה) דגם של בגד או נעל או אחד מחלקיהם שעל פיו גוזרים את הבד או העור

(בדקדוק) קבוצת מילים שיֵש לשורשיהן תכוּנה משוּתפת

רבים: גְזָרוֹת

השורש: ג.ז.ר

לגזור – לחתוך במספריים משהו מתוך השלם

מִגזָר – סקטור

רבים: מִגזָרִים

 

הערך גזרה נמצא בידיעות:  06.11.23, 09.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 27.12.23, 26.02.24, 08.04.24, 15.04.24