Browsing Archives

גזע

גֶזַע – בבוטניקה: גוף העץ, Trunk

         באנתרופולוגיה ובזיאולוגיה: Race, קבוצה גדולה של בני אדם או בעלי חיים שיש להם תכונות משותפות

למשל: הגזע הארי, הגזע השמי

שם תואר: גִזעִי

למשל: כלב גזעי הוא כלב מגזע טוב.

בסלנג: בחור גזעי הוא בחור "לעניין", Cool

גִזעָנוּת –  Racism, אידיאולוגיה האומרת כי יש גזעים עליונים וגזעים נְחוּתִים

שם תואר: גִזעָנִי – מאמין בעליונות גזע אחד

גִזעָן – Racist, אדם המאמין שגזע אחד עליון וטוב יותר מגזע אחר

תֹוַרת הגֶזַע

 

הערך גזע נמצא בידיעות: 20.07.1608.12.1622.06.1717.08.1709.12.1715.01.1828.05.1806.03.1907.03.19,

17.07.19, 29.07.19, 12.08.19, 27.11.19, 23.01.20, 23.01.20, 25.01.20, 08.02.20, 20.02.20, 11.06.20, 29.06.20, 11.02.21, 21.04.21, 13.07.21