Browsing Archives

גזל

גָזַל – לקח בכוח משהו שלא שייך לו

השורש: ג.ז.ל

שם הפועל: לִגזוֹל

שם הפעולה: גְזֵלָה

דוגמאות:

הוא היה חולה מאוד כשהיה ילד והיה מאושפז במשך חודשים בבתי חולים. המחלה גזלה ממנו את הילדות.

אני אופה רק עוגות פשוטות שאפשר להכין בחמש דקות. רק כאלה שלא גוזלות זמן רב.

סליחה, אפשר לגזול כמה דקות מזמנך? יש לי כמה שאלות…

30 שקלים לכוס קפה? זו גזֵלָה לאור היום!

 

הערך גזל נמצא בידיעות: 14.03.19