Browsing Archives

גזר דין

גְזַר דִין החלטת השופט על העונש שהנאשם מקבל

דין – חוק, משפט

בית דין – בית משפט

בית המשפט גוזר עונש על הנאשם.

 

דוגמה:

השופט קבע בפסק הדין שהנאשם אשם. בעוד כחודש יינתן גזר הדין.

בית המשפט גזר על הנאשם שנתיים מאסר וקנס של 800 אלף שקלים.

 

הערך גזר דין נמצא בידיעות: 08.09.16, 06.12.1605.01.1713.06.17, 13.07.1709.08.1730.11.1720.03.1809.05.18,

19.06.1827.02.19, 18.12.19, 30.06.20, 03.02.21, 26.01.22, 02.02.22, 21.11.23, 14.03.24

 

גזרה

גִזְרָה – 

מבנה גוף (בלועזית: פִיגוּרָה)

(בגאומטרייה) שֶטח מתוך עיגוּל התחום בין שני רדיוסים וקטע של המעגל

שטח מוגדר בתוך מדינה וכדומה, בעיקר בהקשר צבאי

(בתפירה) דגם של בגד או נעל או אחד מחלקיהם שעל פיו גוזרים את הבד או העור

(בדקדוק) קבוצת מילים שיֵש לשורשיהן תכוּנה משוּתפת

רבים: גְזָרוֹת

השורש: ג.ז.ר

לגזור – לחתוך במספריים משהו מתוך השלם

מִגזָר – סקטור

רבים: מִגזָרִים

 

הערך גזרה נמצא בידיעות:  06.11.23, 09.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 27.12.23, 26.02.24, 08.04.24, 15.04.24