Browsing Archives

ריגל

רִיגֵלאסף בסתר ידיעות על מישהו אחר, על מדינה אחרת, על אויב

מרגלים אחרי מישהו, מרגלים נגד (מדינת אויב), מרגלים למען (המדינה), מרגלים לטובת (המדינה)

השורש: ר.ג.ל

שם הפועל: לְרַגֵל 

שם הפעולה: רִיגוּל

שם ה"מקצוע": מְרַגֵל

בִּיוּן – רִיגוּל

דוגמאות:

ג'ונתן פולארד ריגל למען ישראל.

המרגל הישראלי אלי כהן פעל בסוריה.

הוא מרגל אחריה כדי לדעת אם יש לה רומן עם מישהו אחר.

הורים צריכים לרגל אחרי הילד, אם יש סימנים שהילד מעשן סמים.

את אוהבת ספרי ריגול וסרטי ריגול?

 

הערך ריגל נמצא בידיעות: 

08.03.1718.12.1717.01.1830.01.1808.03.1819.03.1827.03.1819.06.1808.08.18,

04.10.1810.01.1927.02.19, 17.12.19, 17.06.20, 06.07.20, 06.07.20, 22.11.20, 14.12.20, 30.12.20, 09.06.21, 14.11.21, 23.11.21, 13.01.22, 08.02.22, 23.02.22, 23.05.22, 13.06.22, 14.06.22, 07.07.22, 01.04.24