Browsing Archives

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –

ד' באייר – יום הזיכרון לחיילי צה"ל שנהרגו במלחמות ישראל ולאזרחים שנהרגו בפעולות איבה=פעולות טרור

 

הערך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נמצא בידיעות: 28.04.17, 28.04.17, 30.04.17, 30.04.1701.05.1701.05.1707.05.1907.05.19, 23.04.20, 30.04.20, 11.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 01.05.22, 01.05.22, 03.05.22, 18.03.24, 28.03.24, 31.03.24, 04.04.24, 09.05.24, 12.05.24

 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה לגבורה – יום הזיכרון לשואה ולגבורה מצוין בישראל בכל שנה בכ"ז בניסן ומוקדש להתייחדות עם זכר השואה שהמיטו הנאצים ועוזריהם על העם היהודי ועם זכר מעשי הגבורה והמרד בתקופת השואה. יום זה הוא יום אבל לאומי במדינת ישראל.

שואה – קטסטרופה

השואה – The Holocaust

יום זיכרון – יום שבו זוכרים אנשים שמתו. Memoriyal Day

 

הערך יום הזיכרון לשואה ולגבורה נמצא בידיעות:30.04.1901.05.1902.05.19, 19.04.20, 19.04.20, 08.04.21, 23.01.22, 27.04.22, 28.04.22, 28.04.22, 05.05.24, 05.05.24, 05.05.24, 06.05.24