Browsing Archives

יושב ראש

יוֹשֵב ראש – ראשי תיבות: יו"ר

דוגמאות:

יו"ר הסוכנות, יו"ר ההסתדרות, יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, יו"ר הכנסת

בדיבור אומרים: יושב ראש הסוכנות, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הוועדה, יושב ראש ההסתדרות, אבל אפשר לומר גם: יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, וכו'.

 

 

הערך יושב ראש נמצא בידיעות: 25.07.1605.03.1824.07.1802.08.1802.12.18, 15.12.19