Browsing Archives

יוקרה

יוּקרָה – פרסטיז'ה

שם תואר: יוּקרָתִי

דוגמאות:

זו שכונה יוקרתית. אפשר גם: זאת שכונת יוקרה.

זו מסעדה יוקרתית, וגם יקרה.

הוא זכה בפרס יוקרתי.

הוא התקבל לכמה אוניברסיטאות יוקרתיות.

 

הערך יוקרה נמצא בידיעות: 14.07.1615.06.1728.12.1719.01.1806.05.1804.06.1828.06.18,

02.08.1819.12.18, 26.04.20