Browsing Archives

חזר

חָזַר – שב, בא לכאן שוב, עשה את הדבר עוד פעם

השורש: ח.ז.ר

שם הפועל: לַחזוֹר

שם הפעולה: חֲזָרָה

שם הפועל בבניין הפעיל: הֶחזִיר

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַחְזָרָה

שם עצם: הֶחְזֵר, חֲזָרָה

הֶחְזֵר כַּסְפִּי – אם שילמת יותר מדי מגיע לך הֶחְזֵר כַּסְפִּי. לעובד מגיע החזר הוצאות. העובד משלם והמעביד מחזיר לו את הכסף

בתיאטרון יש חזרות רבות לקראת ההצגה.

התלמידים צריכים לחזור על החומר לבחינה.

 

הערך חזר נמצא בידיעות: 

21.06.1823.12.1804.04.1920.11.19, 19.12.19, 18.03.21, 20.04.21, 25.07.21, 11.10.21, 29.05.22, 02.06.22, 02.06.22, 20.11.23, 05.12.23, 17.04.24, 21.06.24