Browsing Archives

חזית

חֲזִית –  FRONT, החלק הקדמי, המקום שבו החיילים לוחמים במלחמה

רבים: חֲזִיתוֹת

שם תואר: חֲזִיתִי

ההפך – עוֹרֶף

דוגמאות:

המלחמה מתקיימת בחזית ובעורף.

יש אנשים שאוהבים לגור בדירה חזיתית ולראות מהמרפסת את הרחוב. אני אוהבת לגור בדירה עוֹרְפִּּית. היא שקטה יותר.

הוא פועל בכל החזיתות כדי להשיג את המטרה שלו.

 

הערך חזית נמצא בידיעות: 20.11.1703.06.1831.10.1825.11.1814.01.19, 12.01.20, 29.04.20, 09.05.21, 16.12.23, 25.12.23, 11.02.24, 13.03.24