Browsing Archives

גילה

גִילָה – ראה או הבין משהו חדש, משהו שלא היה ידוע קודם

השורש: ג.ל.ה

שם הפועל: לְגַלוֹת

שם הפעולה: גִילוּי

שם עצם: תַגלִית

שם עצם: גַלַאי – מכשיר שמגלה אם יש במקום משהו. גלאי עשן, גלאי מתכות (מגנומטר), גלאי מהירות, גלאי רדאר

דוגמאות:

קולומבוס גילה את אמריקה.

לא גיליתי לך, כי רצינו שזו תהיה הפתעה.

אל תגלה לאמא שקנינו לה מתנה. זה סוד!

הם גילו במקרה שהם שכנים.

הרופאים בדקו הכול ולא גילו את הסיבה לכאבים שלה.

זו תגלית מדעית חשובה!

צעירים יהודיים מכל העולם באים לישראל במסגרת פרויקט "תגלית". רבים מהם מגלים כאן את השורשים שלהם ואת הקשר שלהם לארץ.

 

הערך גילה נמצא בידיעות: 

30.10.1615.12.1618.12.1618.12.1618.01.1722.01.1724.01.17

02.04.1706.04.17,

25.04.17, 08.06.1727.06.1717.07.1725.07.1708.08.1717.08.1711.12.17

28.01.1818.02.1814.03.18

 28.03.1808.04.1825.04.1814.05.1806.08.1814.08.1816.10.1815.11.18,

 22.11.1831.12.18,

 13.01.1931.01.1905.3.1921.05.19, 16.06.1908.07.1909.07.1910.07.19, 24.07.19, 05.11.19, 18.11.19, 04.12.19, 15.01.20, 08.02.20, 11.02.20, 12.02.20, 16.02.20, 23.02.20, 23.02.20, 12.03.20, 03.06.20, 25.06.20, 30.11.20, 21.12.20, 22.12.20, 24.12.20, 24.12.20, 14.01.21, 02.02.21, 04.02.21, 10.02.21, 17.02.21, 17.03.21, 27.05.21, 22.06.21, 22.06.21, 29.06.21, 12.08.21, 07.10.21, 12.10.21, 20.10.21, 23.11.21, 27.12.21, 05.01.22, 23.01.22, 10.03.22, 20.03.22, 29.05.22, 07.07.22, 24.07.22, 31.07.22, 22.10.23, 04.12.23, 18.12.23, 20.12.23, 24.01.24, 27.01.24, 28.03.24, 07.04.24, 02.05.24, 23.06.24, 07.07.24

 

 

 

 

 

 

גילה טֶפַח וכיסה טְפָחַיִים

המשמעות:

אמר רק חלק קטן ממה שהוא יודע והסתיר את הרוב. הסתיר יותר מאשר גילה.

טֶפַח – מידת אורך קטנה

טְפָחַיִים – ריבוי זוגי של טֶפַח

דוגמה:

העיתונאים שאלו את השר שאלות רבות. השר ענה לשאלותיהם אך גִילָה טֶפַח וְכִיסָה טְפָחַיִים.

מקור:

מסכת נדרים, דף כ', עמוד ב'