Browsing Archives

גיבש

גִיבֵּש – חיבר לדבר אחד

השורש: ג.ב.ש

שם הפועל: לְגַבֵּש

שם הפעולה: גִיבּוֹש

שם תואר: מְגוּבָּש

מגבשים דעה

מגבשים תכנית

מגבשים קבוצה

בצה"ל, בבתי ספר ובמקומות עבודה עורכים טיולי גיבוש ומסיבות גיבוש כדי לחבר יחד את כל האנשים בקבוצה.

 

 

הערך גיבש נמצא בידיעות: 10.01.17, 19.06.1709.01.1829.04.1829.04.1804.11.18, 16.04.20, 18.06.20