מילים ומושגים

פקד

פָקַד – ספר, אמר למישהו מה לעשות, הגיע למקום

השורש: פ.ק.ד

שם הפועל: לִפקוֹד

שם הפועל בבניין פיעל: פִּיקֵד

שם הפעולה בבניין פיעל: פִּיקוּד

 

בצבא: המְפַקֵד נותן פְּקוּדוֹת לַפָּקוּדִים (החיילים שהוא המפקד שלהם) שלו. הפָּקוּדִים חייבים לבצע את הפקודות.

דוגמאות:

המפקד פקד על החיילים לשכב.

בצה"ל יש 3 פיקודים: פיקוד צפון, פיקוד מרכז, פיקוד דרום. לכל פיקוד יש מפקד בדרגת אלוף.

רעידת אדמה פקדה את איטליה.

אסון פקד אותו.

המתנדבים פוקדים את בתי התושבים כדי לאסוף תרומות.

משרד הפנים עורך מפקד כדי לספור את התושבים במדינה.

 

הערך פקד נמצא בידיעות: 

31.10.1607.11.1614.11.1604.12.1604.01.1705.01.1708.01.1724.01.17,

 20.03.17,

30.04.1709.05.17, 12.06.1712.07.0709.08.17, 24.09.1724.09.1726.09.1702.10.1702.10.17, 15.10.1729.10.1731.10.17, 07.11.1713.11.1703.12.1728.12.1704.01.18, 17.01.1818.01.1801.02.18, 12.02.1815.04.18, 26.04.18, 06.05.1809.05.1828.06.1805.07.1829.07.1801.08.1802.08.18, 08.08.18, 02.10.1802.10.1814.10.1804.11.1811.11.1825.11.18, 16.12.1816.12.1820.12.18, 23.12.1808.01.1913.01.1913.01.1913.01.1914.01.1915.01.1915.01.19,

 03.02.1911.03.1928.04.19,

 27.06.1907.07.19, 25.07.19, 03.09.19, 10.11.19, 12.11.19, 08.12.19, 26.01.20, 16.02.20, 20.02.20, 23.04.20, 20.05.20, 24.05.20, 04.06.20, 21.06.20, 02.08.20, 05.08.20, 06.08.20, 08.11.20, 15.11.20, 06.12.20, 11.01.21, 11.02.21, 22.03.21, 04.04.21, 11.04.21, 09.05.21, 23.05.21, 25.05.21, 06.07.21, 11.07.21, 15.07.21, 19.07.21, 21.07.21, 25.10.21, 26.10.21, 27.10.21, 09.11.21, 12.12.21, 19.12.21, 21.12.21, 26.12.21, 04.01.22, 05.01.22, 23.01.22, 15.03.22, 03.04.22, 03.04.22, 05.04.22, 24.04.22, 08.05.22, 11.05.22, 17.06.22, 20.07.22, 31.07.22, 23.10.23, 30.10.23, 02.11.23, 02.11.23, 06.11.23, 17.11.23, 20.11.23, 23.11.23, 29.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 17.12.23, 25.12.23, 04.01.24, 26.01.24, 14.02.24, 05.03.24, 13.03.24, 13.03.24, 04.04.24, 15.04.24, 19.05.24, 08.06.24, 10.06.24, 20.06.24, 09.07.24, 16.07.24